OTESTUJTE mozek

                 
Při řešení následujících úkolů zjistíte, jak vaše logika a paměť fungují. Vezměte si papír a tužku a řešte.

1. Logické číselné řady

Doplňte číselné řady logicky o další dva členy.

Za každou správnou odpověď si připište: 2 body

a)       1   2    3   4    5    6   7    8   9  –  –

b)       2   4    6   8   10  12  –  –

c)   134    132   128   122  114  – –

d)        1   4    12   11   44   43  – –

e)   100,00   90,00,   81,00  72,90  65,61  – –

 

2. Hrátky se slovy:

Vytvořte  nejméně 12 slov z písmen slova PARDUBICE.

Za každé slovo 1 bod

3. Slova a pořadí

Stačí k tomu pouze stopky, tužka a papír nebo pište do počítače). Snažte se během 1 minuty zapamatovat v přesném pořadí co nejvíce z 15 uvedených slov. Zakryjte je a během 2 minut jich napište co nejvíce v přesném pořadí.

Hrad
Pes
Motorka
Hokej
Vířivka
Nákyp
Lady Di
Velké nůžky
Víno
Hory
Lampa
Víla
Růže
Ředkvičky
Parník

 

Pokud máte ve správném pořadí 12 až 15 slov, připište si 10 bodů, 6 až 11 slov je dobrý výsledek, připište 7 bodů, 5 a méně slov znamená, že mozek pravidelně netrénujete – žádný bod.

4. Kousky slov

Spojte tyto útržky slov v celá slova. 

Za každé správné slovo 10 bodů.

KUDL

BOR

HUS

DVOJ

NÁRAM

KONIP

OVICE

OPASKA

ANKA

ÁSEK

ČATA

ENÍK

5. Cvičení paměti

Za 4 minuty se naučte básničku nazpaměť.

Za každý správný řádek : 10 bodů

 

Dospělý je jako ty,

má jen větší trampoty

bolejí ho klouby

nerostou mu houby

má starosti rodinné

to ty nemáš, to ty ne

(Zdeněk Svěrák: Dospělej není zlej)

6. Názvy zvířat

Tato slova označují zvířata, ale písmenka se nám trochu zpřeházela. Uspořádejte je.

Za každou správnou odpověď: 5 bodů

 

a)   ČKAOK

b)   FARŽIA

c)   CVEJZEE

d)   BÍKŘOKLI

e)   RANVAH

7. Doplnit příponu

Podle vzoru najděte skupinu písmen, která s každým uvedeným začátkem utvoří slovo.

Za každou správnou odpověď: 10 bodů.


8. Hledat slova

Pozor! V řádku je skryto vždy jen jedno ze dvou slov. 

Najděte ho, je za něj 5 bodů.

 

RUKA   RAK                 KURARARERARAKAKARE

 

OPICE   PANIC            CEPANOPICACIPOPICECO

 

OKNO    KOLENO        NOLEKOKNEKELOKNOLE

9. Matematický expert

Jirka si myslí určité číslo. Vynásobí je 99, připočítá 406 a odečte 99. Vyjde mu 1000.  

Za správnou odpověď: 10 bodů

 

Sečtěte všechny dosažené body. Výsledek vám ukáže, jak je váš mozek fit.

Řešení najdete  zde 

 

Foto: pixabay