Vyhodnocení: 

 

Méně než 14 bodů: Vyhýbavá 

Hádka? To ne. Jste harmonický člověk a prokazujete opravdovou účast na problémech jiných. Schopnost naslouchat a být zde pro druhé vám v konfliktech dovoluje najít vždycky mírové řešení. Chcete-li někoho přesvědčit, pokoušíte se o toho V věcné rovině, ale plná porozumění vaším heslem je přesvědčovat ale nehádat se. Kompromis je vám nejmilejší. Přesto si dávejte pozor na to, abyste se kvůli celému světu nevzdala své vlastní vůle osobnosti 

16 až 32 bodů: Vyrovnaná 

Nemusíte hlasitě křičet, ale střízlivé výměně názorů se nevyhýbáte. Máte ráda inteligentní slovní souboj a věcné argumenty. Respekt a náklonnost jsou pro vás vždy základem. Proto nemůže být žádná hádka tak zlá a žádné téma tak horké, abyste se na konci nemohli rozejít jako přátelé. Vaším základním přesvědčením v každém konfliktu je myšlenka, Že každý má právo svobodně vyslovit svůj názor. Pozor, abyste nebyla příliš rozumná. Někdy dejte své pocity více najevo. 

34 až 48 bodů: Provokující 

Jste obdivuhodně upřímná. S vámi každý ví, na čem je, ale to vám nedělá jen přátele. Jste bojovná, baví vás jít proti pravidlům a provokovat. Vaši přátelé toho cením, na váš smysl pro spravedlnost se může každý spolehnout. Elixíry vašeho života jsou sebejistota a dobrodružství. Necháváte se „zkrotit“ jen výjimečně. Ovšem proto, že neuhýbáte před výměnou názorů, můžete se dotknout citů lidí ve vašem okolí. Pokuste se být ohleduplnější.