Vratislav – město plné kultury

Vratislav – město plné kultury
   

POHLED DO HISTORIE

Důležitá obchodní cesta, spojující západ a východ Evropy, vedla po staletí přes Vratislav. Touto cestou putovali kupci z Paříže a jižního Německa až do Kyjeva. Ve Vratislavi potkávali další obchodníky, směřující z Čech k Baltu. Na ostrůvcích v řece Odře kvetl již před dávnými věky čilý obchodní ruch a sídlo se rozrůstalo.

 

Každý, kdo se tu usadil něčím obohatil hrad nad Odrou. Poláci, Němci, Češi a Židé, ale i mnoho dalších národností tvořilo městskou pospolitost, kterou britský historik Norman Davis nazval mikrokosmem evropských národů.

 

K českým zemím patřila Wroclaw v 10. století, město samo bylo pojmenováno podle českého knížete Vratislav I. S českými zeměmi se osud města  na mnoho století spojil  roku 1335, kdy se celé Slezsko stalo součástí Českého království a Wroclaw přímo královským městem.

Po poslední válce se stala Vratislav městem setkávání Poláků, které sem osud přivál tu ze Lvova a Východní Haliče, tu z Malopolska, Varšavy i Velkopolska.

 

Symbolickým navázáním na lvovské tradice bylo umístění sbírek Ossolinea, Raclawického panoramatu a pomníku Alexandra Fredry.

Do polské Vratislavi (Wroclawi) je třeba přijet na jarní víkend. Turisty tam lákají nejen památky, kulturní akce, ale i hezké parky. Z Prahy i z Brna trvá cesta autem dobré čtyři hodiny. Ale stojí to za to. Evropské hlavní město kultury má svým hostům co nabídnout.

Proto je  také Vratislav neustále plná návštěvníků z celé Evropy.  Stejně jako tomu bylo v dobách dávných panovníků: Piastovců, Lucemburků, Jagellonců či Habsburků.

Kde začít s procházkou? Nejlépe na náměstí Starého Města, kde se až  do pozdní noci stále něco děje – vystupují zde muzikanti, herci pouličních divadel, artisté. Je příjemné usednout u stolku kavárny či restaurace, umístěného přímo na náměstí a sledovat pulzující život města.

 V samém srdci města

Zdejší radnice, která v sobě harmonicky spojue gotickou štíhlost a renezanční eleganci, je považována za jednu z nejkrásnějších v Polsku. V jejím interiéru je možno spatřit dokumenty, vážící se k historii města,  pečetě i mistrovská díla zlatníků.

Není bez zajímavosti, že budova byla postavena za českého panování, stejně jako většina honosných domů na rozlehlém Rynku, které patří mezi evropské rarity.

Pivo je také historie

Vratislav pivnice V podzemí radnice se nachází Svidnický sklípek (vpravo), prý nejstarší nepřetržitě činná pivnice Evropy (od 14. století). V blízkém minipivovaru je možno nejen pivo ochutnat, ale i sledovat celý proces jeho výroby.

Kam za památkami

Další památkový soubor najdeme na pravém břehu Odry. Je to Tumský ostrov (do 19. století se tak jmenoval jeden z ostrovů na Odře).  Zde se vypíná nejstarší vratislavský kostel sv. Martina a gotická katedrála sv. Jana Křtitele. V Arcibiskupském muzeu spatříme díla sakrálního umění a Henrykowskou kroniku z 13. století, ve které je zaznamenán nejstarší text v polštině.

Hala století (Hala Stulecia) je bezesporu stavebním skvostemByla postavena v roce 1913 ke stému výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Podle kulatého výročí budova také dostala své jméno. Na svou dobu odvážná stavba má svůj primát i v tom, že je nejstarší modernistickou železobetonovou stavbou na světě. V roce 2006 byla zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.

Kousek Japonska nad Odrou

Do světa barokního umění nás přenese návštěva Vratislavské univerzity. Aula Leopoldina a Oratorium Marianum uchvacují bohatstvím plastik a maleb. A určitě neopomeňme navštívit vratislavské parky – botanickou zahradu a Szczytnický park. V něm se nachází mimořádně zajímavá Japonská zahrada.

 

Benátky střední Evropy

Více než stovka mostů spojuje ve Vratislavi břehy Odry a také několik ostrovů. V počtu mostů, můstků a lávek se řadí hned za italské Benátky a nizozemský Amsterdam. 

Oblíbená turistická  atrakce

Zoo Wroclaw je nejstarší zoologickou zahradou v Polsku (založena v roce 1865). A také nejnavštěvovanější a co do počtu zvířat i největší. Oceanarium VratislavNa ploše 33 hektarů žije 12 tisíc zvířat.

K zoo patří i Africarium-Oceanárium, třípodlažní objekt s akvárii a bazény o celkovém objemu184 tisíc krychlových metrů. V akváriích se prohánějí hejna podmořských tvorů, mezi nimi nechybí ani lachtani, žraloci či krokodýli.

 

  Nenechte si ujít

  Raclawické panorama je obrovské plátno (15 m vysoké a 114 m dlouhé), představující bitvu pod Raclawicemi v roce 1794. Je umístěno ve speciální kruhové budově.

Malované je tak, aby divák podlehl dojmu, že sleduje opravdové bojiště. Nevšední podívanou si nenechal ujít ani papež Jan Pavel II. Prohlídky probíhají každou půlhodinu, k dispozici jsou sluchátka, takže komentář si můžete vyslechnout i v českém jazyce.

ava

Zdroj a foto: wikimedia commons -juno

wroclav.pl, zoowroclaw.pl, wikipedia, , pixabay, archiv redakce