Veltrusy: barokní zámek a zahrada

Veltrusy: barokní zámek a zahrada

V sobotu 13. června 2015 se po 13 letech od zničující povodně v roce 2002 znovu otevírá klenot barokní architektury – zámek Veltrusy ve středních Čechách.

Zpřístupněn byl již historický skleník s kuchyňskými zahradami. Nově se návštěvníci podívají do obnovené oranžerie, severozápadního křídla zámku, hájenky nad grottou u daňčí obory, holandského selského domu, domů lesního a lékaře u hlavní brány při vstupu do zámku anebo do severní stáje v hospodářském dvoře u zámku.                    

Barokní klenot

Zámek Veltrusy nechal postavit hrabě Václav Antonín Chotek ve druhém desetiletí 18. století. Později byla budova i se zahradou několikrát stavebně upravována a rozšiřována.
Každopádně veltruský zámek patří k nejvýznamnějším dílům vrcholného období barokní architektury v Čechách.

Architektonickými perlami parku jsou klasicistní pavilony –  Dórský, Laudonův, Marie Terezie, Chrám přátelství, dále pak empírový vzácný most se sfingou a umělou zříceninou s egyptským kabinetem.

Vzdělávací programy

Pro dospělé a rodiny jsou připraveny vzdělávací programy, kde od 10 do 17 hodin mohou zdarma navštívit  na písařskou dílnu, výtvarnou dílnu, zkusit si postavit model zámeckého parku atd.

Výstava historických kočárů
V zrekonstruované barokní stodole je k vidění 18 exponátů z přelomu  19. a 20. století. Prohlédnout si můžete selské bryčky, saně, ale i luxusní dámské kočáry nebo šlechtické pohřební vozy. Vše ze sbírky Milana Štěpána, který se věnuje restaurování starých a poškozených vozů.

Otevírací doba
Zámecký park je otevřen celoročně od úsvitu do soumraku.
Zámecké nádvoří: od 8.30 do 19 hodin (kromě pondělí).
Výstava kočárů /od 16. 6./ od 9 do 17 hodin (kromě pondělí).

Zdroj :
www.zamek-veltrusy.cz