Umíte ostatní přesvědčit? Naučte se to!

Umíte ostatní přesvědčit? Naučte se to!

Odnepaměti platí zlaté pravidlo –  vystupovat sebejistě, vyslovovat zřetelně a nemluvit dlouho! Jak to, že někdo dokáže ostatní přesvědčit  během chvilky, zatímco jiný se snaží a snaží a přesto ho nikdo nebere. Pokud patříte k těm druhým, přečtěte si pár rad, které Vám pomohou upevnit i sebevědomí a postavení  ve společnosti, i doma.

Mluvte „na rovinu“

Nebojte se, že upřímností ztratíte na oblíbenosti. Utíkat od konfliktu je zbabělé a nedůstojné. Své názory, přání i potřeby sdělte  otevřeně a zřetelně. Například nestíháte dokončit slíbenou práci, nebo se vám nechce  na schůzku s přítelkyněmi, na školní sraz apod., protože máte za sebou náročný týden. Raději řekněte pravdu, že jste unavená a potřebujete se pořádně vyspat. Určitě to přijmou lépe než trapné výmluvy.

Buďte stručná

Jestliže máte nějaký požadavek v zaměstnání, k přátelům či partnerovi, řekněte ho hned i s důvody, které vás k tomu vedou. Chodit kolem horké kaše je zbytečné, protože působíte nejistě, bojácně, nerozhodně. Koneckonců v mnoha slovech se ztrácí jejich skutečný význam.

Nebojte se přiznat chybu

V hovoru neustupujte před dominantním člověkem ze svého přesvědčení. Stůjte si za svým  – pokud jste o své pravdě přesvědčeni. Zjistíte-li však, že pravdu má dotyčný, nebojte se to přiznat. A to i v případě dětí. Učitě se tím neshodíte, když s úsměvem řeknete, že jste se zmýlila.

Prodejte svůj nápad

Nestyďte vyslovit svou myšlenku. Nadšení pro věc neskrývejte a stručně popište všechny „pro“ svého nápadu. Nezevšeobecňujte a nevzdávejte se při pochybnostech ostatních. Když nebudete umět na jejich připomínky odpovědět, nenechte se otrávit nevzdávejte to , jen sdělte, že  o jejich názorech zapřemýšlíte a příště jim sdělíte výsledek.

Dívejte se do očí

Při hovoru se vždy dívejte  svému protějšku do očí. I když mu říkáte nepopulární věci, a stejně tak, když on je říká vám. Zejména to platí při hovoru s nadřízeným. Uhýbat očima je projevem zbabělosti, nejistoty, komplexu méněcennosti.  A to nemáte zapotřebí. Rovněž se vyvarujte jakékoli mimiky, gest  a projevů jako  koulení očima, protahování úst, kroucení  hlavou, krčení čela, povzdechů apod. Naopak úsměv otupí hrany a protistranu dobře naladí.

Nebuďte servilní

Snad zalichotit se nadřízenému vede často k nepatřičným lichotkám a pozornostem Podlézavost a „nedej bože „ nošení švestiček“  je to poslední, co chytrý šéf uznává. Nebodujte u zaměstnavatele tímto způsobem, i kdyby  to on přijímal. Vězte, že se to nikdy neutají před spolupracovníky a tím se stanete nejen terčem posměchu, ale i opovržení. Pokud chcete nadřízenému zalichotit, mluvte vždy o práci, o úspěších firmy, která vám imponuje. Ale i zde všeho s mírou.

Nebojte se zeptat

Někdy se vám stane, že nerozumíte mluv úředníka, nadřízeného, lékaře... Nebojte se zeptat. Určitě to nesnižuje vaši inteligenci. Že jste věc opravdu pochopila, klidně ji zopakujte. Někdy jsou otázky dokonce projevem vašeho zájmu, platí zejména při pohovorech u nového zaměstnavatele. Ovšem pozor – předem byste měla být informována o podniku a jeho zaměření. Zeptat se naivně na základní věci, je naopak projevem nepřipravenosti, nezájmu, hlouposti.

Dbejte na váš hlasový projev

Nekuňkejte, nekřičte, neopakujte v každé větě „ prostě“, nemluvte vulgárně, ani hrubě nespisovně. Mluvte zřetelně, neskákejte do řeči, klidně, pomalu a volte slova. S hlasem pracujte,  střídejte v hovoru různé polohy, důrazy, pauzy. Než půjdete k důležitému pohovoru, zkuste se doma nahrát na magnetofon. Tak nejlépe poznáte, kde máte slabiny.

-mm-

Ilustrační foto: ambro / freedigitalphotos.net