Trombóza hrozí nad oblaky

Trombóza hrozí nad oblaky

Milujeme cestování, s radostí a někdy i s notnou odvahou se vydáváme do dalekých krajů. Naštěstí si již většina cestovatelů uvědomuje různá rizika, která se mohou objevit a tak součástí zavazadel bývá i cestovní lékárnička.

Jenže kolikrát se už ukázalo, že všechna nebezpečí předem neodhadneme. To první nás může potkat už na samotné cestě. Slyšeli jste o cestovní žilní trombóze?

Nečekané riziko

Cestovní žilní trombózaDlouhé hodiny strávené v letadle, dálkovém autobuse nebo i v osobním autě – to je nepříjemná daň za přesun do prázdninových destinací, za pobyt u moře nebo jinak nedostupných vzdálených zemích. Ale může to být i důvod komplikace zdravotního stavu. 

Při nehybném dlouhém sezení v prostorech s nedostatkem místa pro nohy se značně omezuje žilní i tepenné krevní proudění. 

Když se k tomu přidá nedostatek tekutin či horko doprovázené pocením, krev zhoustne a při jejím pomalém proudění se mohou tvořit nebezpečné krevní sraženiny.

Kdo je ohrožen?

Riziko trombózy se zvyšuje u osob nad 40-50 let, u lidí s poruchami krevní srážlivosti, s chorobami srdce, s chronickým plicním onemocněním, u osob v léčení s nádorovým onemocněním. 

Ale pozor, ohrožuje i ženy užívající hormonální preparáty a antikoncepci. Stejně tak se mohou objevit komplikace při přechodných hormonálních změnách v průběhu těhotenství a šestinedělí, při obezitě, ale také u kuřáků, u žen postižených křečovými žilami. 

Ohrožení mohou být i ti, kdo nedávno absolvovali břišní operaci, zlomeninu nebo zhmoždění končetin s dlouhodobou fixací. Navíc ne všechna rizika se mohou projevit předem, vrozená nebo získaná tendence ke zvýšené krevní srážlivosti se přihlásí až vznikem trombózy po delším cestování.

 Jak se pozná žilní  trombóza?

Otok, nafialovělé nebo bledé zbarvení a tupá stálá bolest uvnitř svalové části lýtka, stehna nebo v podkolenní.

S narůstáním otoku dojde až k omezení pohybu v kotníku nebo v kolenním kloubu.

Bolest se zvyšuje se svěšením končetiny a při chůzi, naopak vleže se může bolest snížit.

Při pokročilé žilní trombóze se může objevit teplota, třesavka i zimnice. Trombóza může ale probíhat i bez markantních příznaků, tzv. asymptomaticky.

Nejzávažnějším následkem žilní trombózy je plicní embolie, kdy se část čerstvé krevní sraženiny uvolní z končetinových nebo pánevních žil a krevní proud ji zanese do plicních tepen“, upozorňuje MUDr. Petr Šedivý lékař cévní chirurgie v Nemocnici Na Homolce. 

„Ucpání plicní tepny vede k náhlé dušnosti, provokuje kašel, někdy s vykašláváním krve, a může vést k srdečnímu selhání a náhlé smrti.“

 

Foto pixabay