TEST? Jste sebevědomá?

TEST? Jste sebevědomá?

Pocit vlastní hodnoty, schopnosti správně jednat s okolím a umění prosadit se jsou dnes nezbytné. Znáte se dobře a víte, zda jste k sobě příliš kritická aneb naopak působíte sebevědomě? Možná, že vám na tyto otázky odpoví náš test.

 

1. Připadá vám zatěžko dívat se druhým přímo do očí?

a/  Ano, je mi to nepříjemné                         

  0

b/  Žádný problém                                      

  4

c/  Záleží na tom, komu                             

  2

 

2. Odjela byste sama do cizí země?

a/  Kdybych tam někoho znala                   

 2

b/  Ne, v žádném případě                          

 0

c/  Jasně, proč ne?                                   

 4

 

3. Míváte často pocit, že druzí mluví o vás?

a/  Nekoukám na to, co dělají druzí                 

  4

b/  Ne, nemyslím.                                          

  2

c/  Ano, když jsem na tom opravdu špatně    

  0

 

4. Umíte spontánně vyjmenovat svých  pět nejlepších vlastností?

a/  Tolik jich ani neumím                              

 0

b/  Pravděpodobně ještě víc                        

 4

c/  Musela bych přemýšlet                          

 2

 

5.  Jak dobře umíte pracovat v časové tísni?

a/ Moc ne, jsem nervózní                                  

  0

b/ Dělám častěji chyby                                        

  2

c/  Umím se potom ještě lépe soustředit             

  4

 

6.  Jak dobře se umíte rozhodovat ?                              

a/ Žádný problém          

  4

b/ I na maličkost potřebuji celou věčnost             

  0

c/   Nejistá jsem jenom při těžkých rozhodnutích   

  2

 

7. Míváte často dojem, že vás neberou vážně?

 a/  Ano, bohužel                                                      0
b/  Jen, když udělám něco hloupého...                     2
3. Ne, dokážu si vždycky zjednat respekt                 4 

 

 

 

VYHODNOCENÍ

Do 10 bodů

Nemáte příliš důvěry v sebe samu, často se cítíte podřízená. Nekdy stačí už nejmenší kritika, aby vás znejistila. Řekněte někdy svobodně svůj názor.

12 – 20 bodů
Vaše sebevědomí je zdravé,. Svůj talent nezahazujte, nemáte však ani sklony k přeceňování. Znáte své silné stránky i své slabosti! Jen tak dál!

22 – 28 bodů

Vaše sebevědomí je pozoruhodné. Obtížné situace zvládáte uvolněně, rozhodujete se rychlostí blesku. Někdy však zacházíte až příliš daleko, možná byste měla být trochu sebekritičtější

 

Ilustrační foto:  Freedigitalphotos.net/photostock

a/   Ano, bohužel                                                    0