sv. Valentýn – jak ho slavíme a odkud se vzal

sv. Valentýn – jak ho slavíme a odkud se vzal

Se svátkem zamilovaných si především starší generace znalá Máchovy básně  vybaví první máj. Den, kdy by se měli milenci políbit pod rozkvetlým stromem.

Mladší generace už si ale s tímto označením spojuje především den sv. Valentýna.

Odkud se jeho slavení vzalo a jaká je jeho historie? O původu tohoto svátku existuje hned nakolik legend, s jistotou nelze vyloučit ani jednu z nich.

Od Tvého Valentýna

Nejpravděpodobnější je však křesťanská legenda, podle níž byl Valentýn římským knězem, který žil zavlády císaře Claudia II. 

Ten byl vášnivým válečníkem, a protože věřil, že bojové schopnosti ženatých mužů za moc nestojí, zakázal v celém Římě všechna zasnoubení a svatby.

Valentýn však císařův rozkaz nerespektoval a milenecké páry oddával dál. Za to byl uvězněn a nakonec odsouzen k smrti.

Den jeho popravy připadl na 14. února roku 296. Poslední vzkaz prý Valentýn poslal jisté ženě, údajně dceři vězeňského dozorce a zakončil ho slovy: „Od Tvého Valentýna“.

Odtud tedy pramení tradice slavení svátku svatého Valentýna a zasílání kartiček zvaných valentýnky s vyznáním lásky.

A protože Valentýn měl rád květiny, které rozdával novomanželům, je květina symbolem svátu zamilovaných.

Podle jiné legendy byl Valentýn Římany popraven proto, že se odmítl vzdát křesťanství.

I tato pověst však hovoří o dívce, již Valentýn před svou smrtí odeslal milostný list na rozloučenou.

 Z Británie do celého světa

Ve světě si lidé začali svatého Valentýna připomínat ve čtrnáctém století. 

První valentýnské pozdravy si posílali Britové už za vlády Tudorovců v 16. století.

Z Británie se pak svátek rozšířil do celého anglosaského světa.

Za dnešní podobou svátku stojí hlavně Američané, pro které je tento den jedním z nejvýznamějších v roce.

Vděčí za něj jistému Walteru Scottovi, který tento dávný zvyk, oslavu "svátku všech zamilovaných" roku 1907 oživil.

Známý výrobce vánočních přání se totiž ocitl na prahu bankrotu a snažil se vymyslet něco, na čem by vydělal.

Pustil se tedy do výroby dárků k svátku sv. Valentýna. Uspěl a během dvou let jeho společnost ztrojnásobila zisky. 

Brzy se jeho nápadu chopili další obchodníci, a časem se stal Den sv. Valentýna velmi komerčním svátkem.

Valentýna k nám „dovezl“ Karel IV.

I v Čechách má ale sv. Valentýn svou tradici. Jeho ostatky k nám měl přivézt dokonce samotný Karel IV. Dnes je světcova lopatka uložena na pražském Vyšehradě.

Za vlastní jsme tento svátek ale přijali až po roce 1989. Podle průzkumů ho u nás slaví víc než třetina Čechů, především mladých lidí. Pětina dotázaných ho ale stále považuje jen za „americký svátek“ nebo za svátek „dovezený ze Západu“.

 

-red-

Foto: nahoře: annette-sousa/unsplash

 PublicDomainPictures z Pixabay