Sourozenci: spojenci nebo nepřátelé?

Sourozenci: spojenci nebo nepřátelé?

Jsou si nejbližší, ale zároveň i jednoznačně největší rivalové, kteří na sebe strhávají pozornost rodičů, jejich něžnost a lásku. Jak se jejich vztah v rodině bude vyvíjet, záleží nejvíc na rodičích.

Když očekáváme druhé, případně další dítě, jsme přesvědčeni o tom, že se naše ratolesti budou mít rády, že budou žít ve shodě. Bohužel, nejčastěji to ale bývá naopak: jen co maličký sourozenec trochu povyroste, začíná boj a tvrdé soupeření. 

Jestliže zavčas nezasáhneme a nebudeme dbát na to, aby se naši potomci měli rádi, může se stát, že  místo milujících se dětí budou u nás doma žít nenávidějící se sourozenci. Proto na formování vztahů mezi dětmi mají rodiče mimořádný vliv.

Důležité!

  • Buďte vůči dětem vždycky spravedliví. Když například maličkému kupujete hračku nebo něco na zub, starší dítě musí také něco dostat.

  • Nestůjte výrazně na straně jednoho z nich. Tím byste je ještě více znepřátelili a konflikt mezi nimi jen prohloubili. Rodiče se musí vždy snažit být nestranní!

  • Nedávejte žádnému z dětí za vzor jeho sourozence. Vzájemně by se neměli rádi.

  • Dopřejte dětem právo na vlastní tajnosti a tajemství. To je spojuje.

Na svět přichází to druhé

Když doma přibude druhé dítě, znamená to ohromnou změnu pro celou rodinu. Nejvíce ji však prožívá starší bratr nebo sestra. Až doteď byli totiž jedináčky! Přestože velice očekávali nového sourozence, buďte si jisti, že začnou žárlit a budou se cítit odstrčení.

Pamatujte na to, že starší dítě si musí zvyknout na přítomnost mladšího a normálně ho začít mít rádo. Jeho láska k mladšímu bratrovi či sestře není ale tak úplně  samozřejmá – sami musíme dbát na to, aby se děti akceptovaly.

Pobízejme starší dítě k tomu, aby se maličkého dotýkalo a mělo s ním kontakt. Ale i staršímu dítěti je třeba věnovat čas, hrát si s ním, bavit se s ním. Musí vědět, že i nadále je důležitou součástí rodiny. Jen tak nebude nového sourozence považovat za vetřelce.

   *  *  *

Přeškoláci

Děti ve věku 3 až 7 let si vzájemně velice konkurují. Bojují o nadvládu, jedno chce radit druhému. 

Stává se, že doma co chvíli propukají sváry, dokonce dochází i k pranicím. 

Nejdůležitější je nepodlehnout emocím dětí, zachovat klid, oddělit je, když se perou, a být spravedlivým.

Prostě žádnému z dětí nemůžeme dávat přednost!

 *  *  *

Když je velký věkový rozdíl

Často se pro druhé dítě rozhodneme v době, kdy starší již povyrostlo a například už chodí do školy.

Velký věkový rozdíl mezi sourozenci může způsobit, že se starším budeme jednat jako s opatrovníkem a vychovatelem  toho mladšího. A to je chyba! Stále totiž zůstává dítětem a vyžaduje stejnou pozornost jako jeho mladší sourozenec.

Snažme se s dětmi jednat stejně. Je pochopitelné, že více mazlení a přitulení se dostane tomu mladšímu, ale nešetřeme s nimi ani ve vztahu ke staršímu ze sourozenců.
Nikdy nestavme starší dítě do situace: jsi starší, musíš ustoupit! Když mladší dosáhne dvou let, klaďme na něho nejrůznější požadavky.

 *  *  *

 ...náctiletí

To, jaké panují vztahy mezi sourozenci ve věku ...náctiletých, závisí především na tom, jaké byly předtím. Avšak, i přesto, že do té doby žily děti v relativní shodě, konfliktům v tomto věku se vyhnout nedá. Je to přeci jen doba konečného formování osobnosti, vzpoury vůči rodičům a směřování k co největší nezávislosti. 

...náctiletí jsou velice citliví na nespravedlnost. Vždy je třeba vůči nim používat rovného práva. 
Konflikty mezi sourozenci v tomto věku vybuchují nejčastěji tehdy, kdy je třeba doma něco udělat: vynést smetí, umýt nádobí, podlahu. Stanovení „služeb“ a spravedlivé rozdělení úkolů pomůže tento problém zcela odstranit.

red

Foto:  artur84 / FreeDigitalPhotos.net