Skvrny od krve

Textilie potřísněné od krve ponořte na cca 30 minut do studené vody s rozpuštěnou krystalickou sodou.

Případné zbytky se pak vyperou s běžným  prádlem. Platí to i u citlivých materiálů jako je např. hedvábí.