TEST Jak si rozumíte s ostatními?

TEST Jak si rozumíte s ostatními?

Umět předejít konfliktu či omluvit se není pro každého jednoduché. Vyzkoušejte si v malém testu, jakým způsobem Vy reagujete v různých situacích.

1) Když se Vám někdo při rozhovoru nedívá přímo do očí, myslíte si, že má špatné úmysly?

A) Ano, protože se přece říká „oko – do doše okno“

B) Může to být úplně jinak, třeba je nesmělý

 

2) Když nastanou nějaké problémy v rodině nebo v zaměstnání – jak reagujete?

A)  Opatrně naznačím, co se mi nelíbí a doufám, že stále ještě platí – chytrému napověz…

B)  Jasně a slušně řeknu na rovinu, co mi opravdu vadí.

 

3) Když chcete zjistit, co si člověk, se kterým mluvíte, skutečně myslí, co uděláte?

A)  Stačí pozorně sledovat, co říká.

B) Všímám si i, jak to říká – tónu, gest, mimiky…

 

4) Známý se Vám pochlubí úspěchem. Jak zareagujete?

A)  Upozorním ho i na možné nepříjemnosti, které ho v souvislosti s tím mohou potkat.

B) Pogratuluji mu a možná to půjdeme spolu i oslavit.

 

5) Je podle Vás možné, aby si lidé, kteří mluví stejným jazykem, vůbec nerozuměli?

A)  Není to pravděpodobné, vždyť přece oba dobře vědí, co které slovo znamená.

B)  Bohužel ano, často se stává, že každý mluví o něčem jiném.

 

6) Když musíte někomu sdělit něpříjemnou kritiku, jak to uděláte?

A)  Mluvím pouze za sebe a pokukazuji na to, co se mi nelíbí.

B)  Snažím se být co nejtaktnější a své argumenty opírám o názory některé autority.

 

7) Když jste stoprocentně přesvědčeni o své pravdě, jakým způsobem ji prosazujete?

A)  Snažím se pádnými argumenty přesvědčit druhé.

B) Napřed si vyslechnu názory druhé strany a pak je konfrontuji se svými představami.

 

8) Když chcete partnerovi sdělit něco, o čem víte, že ho to rozčílí, jakou zvolíte taktiku?

A)  Řeknu to tak jen narchlo mezi řečí, popřípadě budu mluvit jakoby k někomu jinému.

B)  Řeknu to přímo, i s rizikem, že se pohádáme.

 

9)  Když se potkáte se známým, jak obvykle zahajujete rozhovor?

A)  Postěžuji si na to, co mě zrovna trápí a společně si zanadáváme na celkově špatnou situaci.

B)  Zajímám se o to, jak se mu daří, popřípadě ho zkusím pobavit nějakou veselou příhodou.

 

Hodnocení:

Za každou odpověď A máte jeden bod. Sečtěte je a přečtěte si výsledek:

0­­ – 3 body

S druhými umíte vycházet naprosto skvěle. Je svámi radost spolupracovat a diskutovat. Dokážete říkat i nepříjemné věci tak, že je druzí přijmou bez uražení.

4 – 6 bodů

S lidmi se domluvit dokážete, ale někdy mívaté zbytečně strach říkat vlastní názor, abyste nenarazili.  Zkuste více říkat to, co si opravdu myslíte. Ucidíte, že i druzí otevřenost ocení.

7 – 9 bodů

Domluva s druhými u Vás trochu vázne. Všemu se dá naučit – i správné komunikaci. Snažte se víc zamýšlet nad tím, co a jak říkáte. I nepříjemná pravda se přece dá říct laskavě.

Foto:  Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net