Rakovina prsu a jak jí lze předejít

Rakovina prsu a jak jí lze předejít

 

Karcinom prsu je nejčastějším nádorem u žen. Přes 7000 Češek ročně vyslechne od lékaře zprávu, že mají rakovinu prsu. Až 90% pacientek, u nichž je nádor odhalen včas, může být současnými léčebnými postupy vyléčeno.

Přesné příčiny rakoviny prsu nejsou stále ještě známy. Fakta ale nasvědčují tomu, že se riziko zvyšuje s časnějším nástupem menstruace. Jistý rizikový faktor představuje bezdětnost. Významnou roli hrají stravovací prohřešky – v současné době je to přílišné množství jídla typu fast food.

Na druhé straně se zdá, že především  mateřství poskytuje ženskému organismu určitou ochranou před tímto závažným onemocněním.
Základem prevence je především dodržování vhodné životosprávy. K včasnému a úspěšnému vyléčení velmi významně přispívají pravidelné preventivní prohlídky na mamografu.

 

Prevenci zvládne každá

 

Riziko vzniku nádoru zvyšují určité životní návyky. Ty je ale možné změnit:

  1. Vitamíny rozhodně nezanedbávejte. Mnohé svědčí o tom, že pět porcí zeleniny, ovoce nebo salátů denně snižuje všeobecné riziko rakoviny. Významné jsou nejen vitamíny, ale také balastní látky, obsažené v ovoci a zelenině. Nestravitelná vláknina totiž na sebe ve střevech váže látky, které by mohly přispět k vyvolání a vzniku nádoru.

  2. Nevynechávejte pravidelný pohyb. Třikrát týdně si rozhodně alespoň půlhodiny zasportujte anebo jděte na rychlejší vycházku. Pohyb snižuje hladinu estrogenů v těle a povzbuzuje především ty části imunitního systému, které potírají růst rakovinotvorných buněk.

  3. Neholdujete alkoholu. Nikdy nepijte více než dvě sklenky piva nebo jednu sklenku vína za den. Kvalitní červené víno na druhé straně představuje důležitý zdroj selenu a dalších prvků, které účinně zasahují proti nebezpečným volným radikálům v těle.

  4. Omezte spotřebu tuků. Je prokázáno, že zejména vysoký podíl živočišných tuků v potravě přispívá k nárůstu nebezpečí rakovinového bujení. Nahraďte je rostlinnými.

  5. Vyvarujte se nadváhy. Estrogeny se tvoří nejen ve vaječnících, ale také v tukové tkáni. Nadváha tak představuje významný rizikový faktor vzniku rakoviny prsu.

Samovyšetření naznačí

Nejčastějším základním nálezem bývá bulka v prsu. Objeví-li žena uzlinky v podpaží, měla by rovněž neprodleně zajít k lékaři. Vyšetření nelze odkládat, ani mít obavy z jeho výsledku. Moderní metody umožňují diagnostikovat nádor velmi přesně, protože odliší nezhoubnou tkáň od zhoubné. Proto je velmi důležité samovyšetření prsou, kterému by měly ženy přivyknout od svých 20 let vždy v týdnu po ukončení menstruace.

Mamograf přesně ukáže

Lékaři se nyní hodně slibují od nedávno zavedeného screeningu nového programu, němž ženy mezi 45 a 69 lety mají nárok na pravidelné prohlídky na mamografu. Toto vyšetření může zachytit nádor v době, kdy žena ještě žádné potíže nemá. 

Ani žena s rakovinou prsu dnes nemusí o prs nutně přijít: lékaři odebírají, pokud je to možné, jen nádor s okolní tkání a zbytek ozářují. Zásadní podmínkou ale je, že nepřijde příliš pozdě. 

Od 45 let věku by měla každá žena v pravidelných dvouletých intervalech absolvovat vyšetření mamografu, protože s věkem riziko vzniku nádoru prsu narůstá – nejvíce se vyskytuje po 55. roce.

Foto: marin/FreeDigitalPhotos