Na dovolenou do Evropy

Na dovolenou do Evropy

Chystáte se strávit dovolenou v některé z evropských zemí? Pak dobrá rada přijde vhod. 

Kam jen s občanským průkazem

Prakticky do všech evropských zemí včetně Islandu můžete je na občanský průkaz. Na požádání se vydává i dětem. 

Dejte si pozor na to, aby byl platný ještě nejméně půl roku po vstupu do země. 

Z mimoevropských zemí můžete cestovat na občanský průkaz také do Turecka a s cestovní kanceláří i do Tuniska. Pokud se chystáte do Egypta, tak tam tento „rychlopas“ neplatí.

Zdravotní pojištění s kartou EHIC

K úhradě léčebné péče můžete v zemích EU i některých dalších (se kterými je uzavřena smlouva) uplatnit Evropskou kartu zdravotního pojištění EHIC (European Health Insurance Card). Karta přiznává držeteli nárok na úhradu stejné péče jako u místního poplatníka zdravotníhoh pojištění. Ale pozor – karta nekryje veškeré náklady, většinou je nezbytné uhradit spoluúčast i více než  20%. V některých soukromých klinikách ji neuplatníte vůbec.

Každopádně u lékaře dejte pozor na to, zda za ošetření nejsou účtovány neúměrně vysoké částky. Někdy zdravotnická zařízení chtějí zadržovat cestovní doklady, dokud jim nebude zaslána úhrada. V takovém případě volejte asistenční službu vaší pojišťovny. Nezapomeňte i na to, že karta EHIC nekryje dopravu klienta zpět do vlasti, tudíž  před odjezdem do zahraničí je dobré zaplatit kvalitní komerční pojištění.

Jedete s cestovkou?

Pokud jedete na dovolenou s cestovní kanceláří, ověřte si předem, zda je pojištěna proti úpadku. Seznam všech pojištěných CK najdete na portálu Ministerstva pro místní rozvoj a aktuální přehled mají samozřejmě také webové stránky jednotlivých pojišťoven. Prodejce záíjezdů je povinen poskytnout zájemci k náhlédnutí platný pojistný certifikát každé CK, jejíž zájezdy prodávají.

Telefonování z ciziny

I letos ještě budete telefonovat přes hranice s poplatky, neboť jejich zrušení má platit až od Vánoc 2015. Před odjezdem si zkontrolujte nabiídku vašeho operátora – do zemí EU existují dnes již velice výhodné tarify. Podle nařízení Bruselu by dnes neměla cena odchozího hovoru přesáhnout 9 Kč za minutu, u příchozího 3 Kč/min. 

Když v rámci EU překročíte hranice státu, musí vám váš mobilní operátor poslat zprávu uvádějící ceny za příchozí a odchozí hovory, sms a připojení k internetu (stahování dat) ve státě Unie, v němž se právě nacházíte.

Ochrana proti tzv. „šoku z vyúčtování

Abyste se vyhnuli vysokým účtům za stahování dat v zahraničí, je předem nastaveno, že do vašeho mobilního zařízení můžete celosvětově stáhnout data v objemu, jehož cena za stažení v roamingu odpovídá maximální hodnotě 50 eur (nebo v přepočtu na jinou měnu). Toto omezení však můžete po dohodě s mobilním operátorem zrušit. Když vyčerpáte 80 % tohoto limitu, dostanete upozornění. 

Máte-li na svém mobilu spoustu aplikací: služby pro streamování hudby, sociální sítě, mapy...apod.  nezapomeňte na svém telefonu vypnout automatické stahování aktualizací, jinak vás účet za telefon bude pěkně mastný. 

Naštěstí se nevyšplhá do astronomických výšin, protože při roamingu se dá stahovat datat pouze do maximální hodnoty 50 eur (bez DPH).

Převod hotovosti a platba kartou

Na cestách se většina z nás chce vyhnout tomu, aby měla u sebe větší částky v hotovosti. Často se proto spoléháme na debetní a kreditní karty, s jejichž pomocí hradíme své každodenní výdaje.

Pokud jde o platby v eurech na území EU, neměly by vám za ně být účtovány větší poplatky než za vnitrostátní elektronickou platbu téže částky v eurech. 

Tato pravidla se vztahují i na transakce na eurových účtech v zemích mimo eurozónu a na platby ve švédských korunách a rumunských lei.

Euro

Euro je platnou měnou v 18 zemích EU – Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. 

Po dohodě s EU používají euro jako svou národní měnu také Andorra, Monako, San Marino a Vatikán. Některé další země a území (Černá Hora a Kosovo) používají euro jako svou měnu jednostranně, bez dohody s Evropskou unií.

Pas pro zvíře

V rámci Evropské unie je pro cestování se psy, kočkami a fretkami používán tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovém chovu. Tato povinnost se vztahuje na uvedené tři skupiny zvířat z toho důvodu, že jsou náchylná na onemocnění vzteklinou. Pro cesty do většiny států EU stačí pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním a očkování proti vzteklině.

Řízení vozidla v EU

K řízení motorového vozidla v EU je potřeba platný řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, dále je vhodné mít doklad o pojištění vozidla (tzv. zelenou kartu) a u zapůjčeného vozidla je v některých zemích nutné si pořídit ověřenou plnou moc k provozu vypůjčeného vozidla. Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění.

Při cestování do členských zemí EU lze využít všechny platné typy řidičských oprávnění vydaných Českou republikou, mezinárodní řidičský průkaz není potřeba. Český řidičský průkaz lze využít na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru také pro cesty do Norska, Lichtenštejnska a na Island.

Ekoznačka EU
 

V Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru se můžete setkat se symbolem Ekoznačky EU v podobě stylizované květiny. Květina je udělována výrobkům šetrným vůči životnímu prostředí. Ostatní ekologické značky vyjadřují šetrnost v užším měřítku – např. recyklovatelnost nebo energetickou úspornost. Pouze Květina (The Flower) je symbolem pro šetrnost vůči životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku - od výrobky až po likvidaci.

Nouzové volání

Číslo 112 je nouzové telefonní číslo, které můžete využít ve všech zemích Evropské unie, pokud se dostanete to stavu tísně. 

Když zavoláte112 z pevné linky nebo mobilního telefonu, dovoláte se operátorovi, který vaše volání převezme nebo vás přepojí na příslušnou pohotovostní službu. 

V každém případě by měl hovor probíhat stejně jako při použití vnitrostátního čísla tísňového volání. Služba je k dispozici v jazyku  země, ve které pobýváte a v angličtině. 

Volání na číslo 112 je zdarma.

Více informací na:   https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_cs.htm

                                 /www.euroskop.cz/584/sekce/doklady-pro-cestovani-v-eu/

Zdroja foto: úřady státní správy, VZP a dalších institucí