Proslav bábi, proslav dědu!

Proslav bábi, proslav dědu!

Asi to tak bývalo vždy, že se zejména ta nejmladší generace při posuzování té starší a nejstarší vědomě i nevědomě propadá do stereotypů:

  • lidé ve vyšším věku jsou pro ně nudní

  • jejich život nepovažují za zajímavý

  • neradi s nimi komunikují

  • vždy pro ně bude zajímavější vyprávění známých osobností

Webový portál Mladí duchem www.mladiduchem.cz se rozhodl posílit mezigenerační komunikaci, ale také pozitivně motivovat generaci dříve narozených. Jak?

 

 

 

Akce Proslav bábi, proslav dědu! má představit v životopisném vyprávění ostatním život konkrétních lidí, jejich osud, zážitky, radosti, záliby a koníčky. A jde to docela snadno.

Stačí jen napsat příspěvek, který by s takovým člověkem seznámil i ostatní. A okruh „proslavených“ se nemusí týkat jen příbuzných.

Článek může vzniknout o komkoliv staršího věku, kdo pisatele zaujal – soused, učitel, je možné napsat i životní příběhi seniora, který už mezi námi není.

Akce je rozdělena do tří kol

leden 2019 (příjem příspěvků od 1. 12. do 25. 12. 2018)
únor 2019 (příjem příspěvků od 1. 1.do 25. 1. 2019)
březen 2019 (příjem příspěvků od 1. 2.do 25. 2.2019)

Porota vybere každý měsíc 10 příspěvků. Ty budou publikovány a uloženy na webovém portálu www.mladiduchem.cz v sekci Aktivity a budou zároveň sdíleny na https://www.facebook.com/mladiduchem ... Autoři obdrží dárek..

Po ukončení první etapy projektu – 31. 3. 2019 – bude vybráno ze všech publikovaných příspěvků 10 nejúspěšnějších (podle ohlasu návštěvníků webu i FCB profilu Mladí duchem) a ty budou v dubnu 2019 odměněny věcnými cenami, věnovanými partnery projektu.
 

Porota:

Jan Přeučil, Eva Hrušková, MUDr. Radim Uzel , Mgr. Tomáš Magnusek – filmový režisér a producent, Jana Hrutková – módní stylistka, PhDr. Karolína Maloň Friedlová – ředitelka Institutu bazální stimulace, Ing. Václav Džambík – koordinátor web portálu Mladí duchem.

Nebojte se tedy napsat na portál www.mladiduchem.cz o lidech, kteří vás zaujali, které jste měli rádi a kteří byli podle vás zajímaví  natolik, že by se s nimi měli seznámit i jiní. Osud každého člověka je přece nezapomenutelný. Můžete připojit i fotografie, video.

Jestliže si na větší příspěvek netroufáte, stačí napsat informace v bodech a portál si je již redakčně zpracuje a zkonzultuje s autorem. 

Nejzajímavější je vždy  život konkrétního člověka, ten je důležitější  než obratnost literárního zpracování! I Vy tak můžete Vašim blízkým dát dárek formou veřejného ocenění jejich osobnosti a uchovat vzpomínky na ně...

Více na www.mladiduchem.cz