Proslav bábi, proslav dědu!

Proslav bábi, proslav dědu!

Asi to tak bývalo vždy, že se zejména ta nejmladší generace při posuzování té starší a nejstarší vědomě i nevědomě propadá do stereotypů:

Akce je rozdělena do tří kol

leden 2019 (příjem příspěvků od 1. 12. do 25. 12. 2018)
únor 2019 (příjem příspěvků od 1. 1.do 25. 1. 2019)
březen 2019 (příjem příspěvků od 1. 2.do 25. 2.2019)

Porota vybere každý měsíc 10 příspěvků. Ty budou publikovány a uloženy na webovém portálu www.mladiduchem.cz v sekci Aktivity a budou zároveň sdíleny na https://www.facebook.com/mladiduchem ... Autoři obdrží dárek..

Po ukončení první etapy projektu – 31. 3. 2019 – bude vybráno ze všech publikovaných příspěvků 10 nejúspěšnějších (podle ohlasu návštěvníků webu i FCB profilu Mladí duchem) a ty budou v dubnu 2019 odměněny věcnými cenami, věnovanými partnery projektu.
 

Porota:

Jan Přeučil, Eva Hrušková, MUDr. Radim Uzel , Mgr. Tomáš Magnusek – filmový režisér a producent, Jana Hrutková – módní stylistka, PhDr. Karolína Maloň Friedlová – ředitelka Institutu bazální stimulace, Ing. Václav Džambík – koordinátor web portálu Mladí duchem.

  • lidé ve vyšším věku jsou pro ně nudní

  • jejich život nepovažují za zajímavý

  • neradi s nimi komunikují

  • vždy pro ně bude zajímavější vyprávění známých osobností

Webový portál Mladí duchem www.mladiduchem.cz se rozhodl posílit mezigenerační komunikaci, ale také pozitivně motivovat generaci dříve narozených. Jak?