PETROHRAD učitě stojí za návštěvu

PETROHRAD učitě stojí za návštěvu

Nejseverněji položené město na světě s více než jedním milionem obyvatel proslavily nejen bílé noci a zvedací mosty, ale zejména jedinečné památky, umění a architektura.

 

 

Co vědět před cestou

Město si doslova z močálů vydupal v roce 1703 car Petr I. Veliký a na stavbu osobně dohlížel. 

Jeho modernizace říše přirozeně zahrnula i vybudování nového hlavního města na břehu Finského zálivu. 


Paláce carské rodiny, kostely a sídla dvořanů dodnes svědčí o tom, jak velký to byl projekt. Stáhla se sem veškerá smetánka, město bylo centrem kultury, vědy a moci. 

Hlavní město se v roce 1917 vrátilo do Moskvy, Petrohrad si udržel svůj mimořádný význam.

      Petrohrad drží i mnoho zajímavých nej:

  • ~  město leží na více než 40 ostrovech, spojuje je víc než 300 mostů

  • ~  řeky a kanály tvoří desetinu celkové rozlohy města. Voda je všude, většina města je pouhé tři metry nad moře

  • ~ během své historie mělo město hned několik jmen: Sankt Pitěr Burch, Sankt Petěrsburg, od roku 1914 se jmenovalo Petrohrad a od roku 1924 Leningrad. Po rozpadu Sovětského svazu se vrátilo k názvu Sankt Peterburg, používá se běžně i Petrohrad.

Co určitě vidět:

  • Petropavlovská pevnost – je nejstarší částí Petrohradu. Mezi pevnými valy září pozlacená špička chrámu sv. Petra a Pavla. Je zde pohřebiště carů – leží tu Petr I., Kateřina Veliká, i poslední car s rodinou.

  • Aurora – známý křižník už nekotví na svém „tradičním“ stanovišti naproti Zimnímu paláci, ale o kus dál, za zákrutou řeky. Je na něm muzeum a vlastní posádka námořníků.

  • Ermitáž je název pro pět hlavních muzejních budov, včetně Zimního paláce. Nově byly pro potřeby Ermitáže  rekonstruovány i další budovy na Palácovém náměstí v jeho východním křídle. 

  • Tam je např. sbírka impresionistů a také dočasné výstavy, třeba tolik diskutované boty Manolo Blahnika. Základy sbírek pocházejí  z doby Kateřiny II. Veliké. Miliony exponátů, stovky sálů - prohlédnout si i jen to nejzajímavější je velká práce a únava. Půlden na návštěvu je opravdu minimum. Vstupné 700 rublů. Zdarma první čtvrtek  měsíce a 7. listopadu. www.hermitagemuseum.org

  • Katedrála sv. Izáka (Isaakievský chrám). Hlavní katedrála města byla po roce 1991 znovu vysvěcena. Z ochozu kopule je vidět celé město.

  • Měděný jezdec – soše Petra I. Velikého byla věnována poema A.S.Puškina.

  • Něvský prospekt je hlavní městskou tepnou, dlouhou 4,5 km. Začíná u budovy Admirality a vede až ke Klášteru Alexandra Něvského.

TIPY, které si nenechte ujít!

Bílé noci a zvedání mostů

Ideální pro návštěvu Petrohradu je doba od konce května do července – slunce zapadá jen na několik hodin denně, ve městě jsou bílé noci.

V noci se ramena dvaadvaceti mostů přes Něvu postupně rozevřou. Bránou projíždějí lodě z Finského zálivu do Ladožského jezera a dál do Moskvy. Mosty se ale nezvedají současně. 

Mnoho turistů si na tuto podívanou sjednává taxík nebo využívá speciálních nočních projížděk lodí.

Plavba lodí

Petrohrad nabízí atraktivní projíždky lodí po řekách a kanálech města. Nastoupit se dá na mnoha místech, projížďky jsou krátké i delší. S výkladem, ale třeba i s večeří a šampaňským.

Petrodvorce (Peterhof)
Letní sídlo ruských carů s parky určitě stojí za vidění. Je asi půl hodiny jízdy lodí od Ermitáže, ale dá se cestovat i mikrobusem od zastávky metra “Avtovo“. Fontánami přetéká celý park, je tu řada původních hříček – kropící stromky, lavičky apod.

 

Carskoje selo a Pavlovsk

Letní rezidence Kateřiny Veliké – cestovat se dá od stanice metra Moskevská (mikrobus 342 a 545), od stanice metra Kupčino (autobus 186) – skrývá obnovenou jantarovou komnatu, která zmizela během války. Nedaleko je Pavlovsk, s palácem založeným pro Kateřinina syna Pavla a jeho rodinu.

Text: Milana Šimáčková 

Foto: pixabay, pexels, pxhere, abrikosov kafe