Peruánský horoskop

Peruánský horoskop

Co lidské tělo napoví!

 

Nejen zvířetník a stromy předvídaly osud člověka ve  starých civilizacích – v dávném Peru se lidé zařazovali podle narození do hlavy, nohy, srdce…prostě do jednotlivých částí těla.

NOS

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………   26. ČERVEN – 30. ČERVENEC

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……  21. ČERVEN – 25. ČERVENEC

Narození v „nosu“ se nejlépe cítí doma. Cestování proto nepatří k jejich oblíbeným činnostem, ale berou ho jako dobrou zkušenost. Přímost, shovívavost k přátelům i nepřátelům, úcta k tradicím a bezelstnost jim pomáhají v osobním v profesním životě. Jako vůdčí osobnosti se i těší  důvěře, vedou si jako správní hospodáři I rodiče.  Je jim cizí msta a umí se smířit s porážkou. Uspějí jako sudí ve sporech, dokáží cílevědomě působit pro dobro věci. Ve stáří mohou trpět nemocemi žaludku.

Osoba  v tomto znamení: Měla by mít dobrý nos na vše, co jí přináší jistotu domova.

SRDCE

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………  31. ČERVENEC – 29. SRPEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..…… 26. ČERVENEC – 24. SRPEN

Odvaha, sláva a hrdost! Také dobyvačnost a ctižádost spojené s velkorysostí. Osoba „srdce“ chce, aby byli všichni šťastní – ale pod její nadvládou. Podřizuje se jen nadřízeným, kterých si váží pro jejich přednosti. i tak nerada. Je soutěživá, sportuje, aby mohla vyniknout.  Nesnáší podlost a lež, ale miluje chválu, lichotky, obřadná gesta. Prohry nese těžce, snaží se o odvetu a zlepšení. Je veselá, oblíbená, miluje děti. V rodině pomáhá každému ze všech sil.

Osoba v tomo znamení: Vrhá se na dobrodružnou dráhu a do velmi rizikových činností. Pozor, ať neskončí infarktem.

ÚSTA

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………  30. SRPEN – 28. ZÁŘÍ

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..…….25. SRPEN – 23. ZÁŘÍ

Byť mají ve znamení „ústa“, nejsou žádnými upovídálky. Řadí se sem však básníci, umělci, kteří sporými slovy sdělují nejvíce, citliví znalci života, tiší, nenápadní. Vnitřní síla těchto osob, jejich ohleduplnost, šetrnost k citům druhého, výtečná paměť a tím i schopnost učení, touha po poznání, vysvětlovat, ale I vyslechnout druhé je činí oblíbenými a váženými členy společnosti a milovanými rodinou. Jsou veselí společníci, ale snadno zranitelní  a zdravotně ohrožení.

Osoba v tomo znamení: Je spokojenější než ten, před kterým osud překážky zametá. Je štastná i bez okázalých poct, je-li jí však svěřena odpovědnost, ukáže se jako odvážná, silná, zásadová a přitom tolerantní osobnost.

BŘICHO

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………29. ZÁŘÍ – 28. ŘÍJEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……24. ZÁŘÍ – 23. ŘÍJEN

V lásce a dobrém manželství nedochází často ke zklamaním. To  proto, že narození v tomto znamení si umí vybrat a navíc mají osobní přitažlivost. Jsou málo konfliktní, spravedliví k okolí i k sobě. Mají schopnost přesvědčit okolí o správnosti věci. Jsou předurčení k tomu býti dobrými diplomaty.

Osoba v tomo znamení: Výborní řečníci a historici. Díky své paměti přenášejí historii rodů jako živé kroniky.

KRK

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………29. ŘÍJEN – 27. LISTOPAD

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..…..24. ŘÍJEN – 22. LISTOPAD

Osoby narozené ve znamení „krk“ zaujímají výjimečné postavení v rodině I společnosti. Vynikají v řadě vlastností a činností, jsou schopny pronikat do spousty věcí i do povahy druhých. Bývají milovány druhým pohlavím a ač do sebe uzavřené, bývají vášnivé.

Pokud  svou výjimečnost dají do služeb ostatních, bývají šťastné a obdivované. Jsou střídmé v jídle I v pití.

Osoba v tomo znamení: Vyzařuje z ní síla, kterou však nezneužívá. V životě tito lidé musí překonat dost nebezpečí, většina starostí pramení z toho, že se tak odlišují.

NOHY

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………28. LISTOPAD – 27. PROSINEC

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……23.LISTOPAD – 22. PROSINEC

Tyto osoby osoby mají jak dar rychlých nohou, tak i rychlého rozhodování. Bývají vznětlivé, neklidné, ale jsou schopny velkých činů. Jsou optimisty, důvěřují někdy víc než je zdrávo. Protože jsou samy zcela spolehlivé, předpokládají tuto vlastnost I u ostatních. Většiou bývají příjemné a tudíž oblíbené.

Osoby v tomo znamení: Jsou vytrvalí, houževnatí a mají chuť cestovat. Své poznatky z ciziny dokáží uplatnit i v zaměstnání.  

OČI

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………28. PROSINEC – 26. LEDEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……23. PROSINEC – 21. LEDEN

Lidé zrození ve znamení „oči“ milují své přátele, jsou pro ně schopni i obětí, ale někdy je pro své posměváčství a sžíravou kritiku ztrácejí. Tím spíše, že sami kritiku rádi nepřijímají, neboť jsou  přesvědčeni o své dokonalosti a moudrosti. Jejich sebejistota a nadhled okolí popuzuje. Musí tak vytrpět mnohá protivenství. Působí dojmem samotářů, i když dokáží být často středem pozornosti ve společnosti.  Smutek překrývají sarkasmem a nesnášejí litování. Dokáží se odreagovat dobrým jídlem a pitím, I pěkným oblečením.

Osoba v tomo znamení: Její úspěch je klopotně získaný, zato ale trvalý a nikdy konečný. Má pevné rodinné zázemí.

KREV

LICHÝ ROK NAROZENÍ …………27. LEDEN – 25. ÚNOR

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……22. LEDEN – 20. ÚNOR

V tomto znamení jsou lidé všestranně talentovaní, spojuje se u nich moudrost s něžností. Sami bez lsti, milují pravdu, avšak odpouštějí těm, kteří žijí  v „nepravdě“. Už slovem dokáží zmírnit cizí neštěstí, svou odvahou pak je dokáží odvrátit. Jsou oblíbení, protože jsou nesobečtí, lidumilní a často dokáží realizovat tužby ostatních. Jsou oporou svých přátel a naopak.

Osoby v tomo znamení: V manželství jsou zárukou harmonie a pohody. Jsou zruční a při práci přemýšlejí.

UŠI

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………26. ÚNOR – 27. BŘEZEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……21. ÚNOR – 22.. BŘEZEN

Lidé v tomto zanení zrození to vůbec nemají jednoduché. Všechno v podstatě závisí na nich, protože povaha těchto osob se mění v závislosti na tom, v jaké společnosti žijí a pro jaký způsob života se rozhodnou. Mohou dosáhnout nejvyšších poct, a to i nečestně, pak ovšem nejsou trvalé. Jsou povahy dobrotivé, trpělivé a soucitné. Jejich obětavost může někdo zneužít. Mají menší dávku sebevědomí než ostatní.

Osoby v tomo znamení: Obrat  k lepšímu mají „uši“ ve svých rukou, pokud si uvědomí, zda jsou vášniví nebo zdrženliví, romantičtí či realističtí a budou se řídit svou přirozeností.

ČELO

LICHÝ ROK NAROZENÍ…………28. BŘEZEN – 26. DUBEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ……..……23. BŘEZEN – 21. DUBEN

Ztělesnění životní síly i touhy, překonávání překážek a boj –  to je typické pro zástupce „čela“. Takovéto osoby rády panují, a to dobře. Předpovídá se jim vedle hrdosti a smělosti i sklon  k vychloubačnosti, ale protože se chlubí jen tím, co opravcdu dokázaly, je to pro jejich okolí přijatelné. Nedají si sáhnout na svoji samostatnost, na ty, které milují nebo ochraňují a už vůbec ne na čest. Neponižují se, nemstí se, ale co jim stojí v cestě, smetou.

Osoby v tomo znamení: Neboojují pro boj, ale vždy pro ideály, častěji za prosazení nového než za zachování starého.

BEDRA

LICHÝ ROK NAROZENÍ   …………27. DUBEN – 26. KVĚTEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ  ……..……22. DUBEN – 21. KVĚTEN

Sem mohou patřit siláci a lidé pracovití. Déle uvažují než se rozhodnou, ale pak jsou ve svém názoru neoblomní. Důslednost, vytrvalost a trpělivost při všem co dělají, jim získává uznání. Umějí pracovat, ale i odpočívat. A to aktivně. Rádi cestují, za prací I za zábavou. Mají rádi hry. Zejména ty spojené s měřením sil, jako například sport. Jsou výbornými společníky, mají smysl pro humor a netrpí komplexy. Jsou důvěřiví  a proto je pro ně výhodné mít při důležitých jednáních méně důvěřivé společníky.

Osoby v tomo znamení: Nesnášejí hádky, spory, lež a klam. Jsou spolehliví v partnerském  i manželském vztahu.

RUCE

LICHÝ ROK NAROZENÍ   …………27. KVĚTEN – 25. ČERVEN

SUDÝ ROK NAROZENÍ  ……..……22. KVĚTEN – 20. ČERVEN

Lidé tohoto znamení mají vedle krásy těla a tváře i krásu duše. Dokáží získávat přátele, a tak jsou oblíbeni. Jejich celoživotní úděl je obrana proti závistivcům. Stárnou totiž do krásy. Mají přirozený smysl pro spravvedlnost, vystupují proti nepravostem a tím počet jejich nepřátel narůstá. Jsou přístupní kritice a mají zájem své chyby napravit. Milují děti a děti jim to oplácejí. Vzhledem k tomu, že jsou chytří, mají fantazii i smysl pro realitu, mohou se z nich stát výborní vychovatelé.

Osoby v tomo znamení: Mají přirozený dar taktu i elegance. A tak vlastně určují společenská pravidla. Jsou poctivé.  Nadšene cestují, vždy však za poznáním.

Foto: pexels/Amanda Kerr