PÁTEK TŘINÁCTÉHO

PÁTEK TŘINÁCTÉHO

„... a pátek nešťastný je den, nechoď, dceruško, k vodě ven.“ (z Erbenovy Kytice, balady Vodník)

Že pátek třináctého je v mnoha kulturách považován za smolný, nešťastný den, se traduje odpradávna. Chorobný strach z čísla 13 je označován jako triskaidekafobie.

Lidé takto postiženi se obávají třináctky natolik, že se vyhýbají domům s tímto popisným číslem, hotelovým pokojům, sedadlům v letadle... s obávanou číslicí 13. V některých  ubytovacích zařízeních dokonce vynechávají pokoje s třináctkou... 

Existuje také chorobný strach z  pátku – paraskavedektriafobie  Navíc, je-li třináctého, je to pro některé lidi signál tento den nic neplánovat, dokonce ani nevycházejí z domu. Koná se méně svateb i jiných oslav, zato dochází k většímu počtu pojistných událostí.

Chorobné obavy jsou navíc umocňovány zprávami o katastrofickýchi událostech, které se v pátek třináctého ve světě udály. To může vyvolat ve "slabších náturách" panický strach, který může být příčinou skutečné nešťastné události – dopravní nehody, úrazu, nevolnosti apod.

 

Podle psychologů však důvod o obavám je neopodstatněný. Je to den jako každý jiný. Také numerologové nevidí v pátku třináctého žádnou tragédii. Naopak třináctka je spojena s dobrodružstvím, tvořivostí, fantazií.

 

Kde se vzal původ této pověry?

Existuje řada dohadů a legend:

  • v pátek nabídla Eva jablko ze stromu poznání Adamovi,

  • v pátek Kain zabil svého bratra Ábela

  • v pátek došlo ke zmatení jazyků v Babylóně

  • u Poslední večeře sedělo u stolu 13 osob, třináctý byl Jidáš, který zradil Krista

  • na Velký pátek byl Ježíš Kristus ukřižován

  • francouzský král Filip IV. Sličný 13. října 1307 nařídil pronásledování, mučení  a vraždění templářů

  • třináctým písmenem je v hebrejské abecedě M - první písmeno ve slově Mavet, což znamená smrt.

  • popravčí den ve středověku připadal vždy na pátek. Třináctka pak může být odvozena od třináctkrát obtočené popravčí smyčky

  • skandinávská legenda vypráví o setkání 12 bohů, které bylo narušeno třináctým bohem a došlo k úmrtí boha radosti

Zajímavosti:

V pátek třináctého se narodili botanik Václav Větvička, moderátorka Ester Kočičková, politici František Bublan a Vojtěch Filip, kubánský revolucionář a prezident Fidel Castro.

Pátek třináctého, či jen třináctku nesnášeli Napoleon Bonaparte, kancléř Bismarck, J. W. Goethe,  Franklin Roosevelt i Winston Churchill.

V latinskoamerických zemích považují za nešťastný den úterý třináctého.

red

Zdroj: Wikipedia

 Foto: pixabay