Památky UNESCO – naše chlouba

Památky UNESCO – naše chlouba

Na seznam UNESCO se od roku 1992 dostal úctyhodný počet našich památek. Zápisem dvanácti  světově chráněných památkových lokalit je ČR v přepočtu na svou rozlohu světovou jedničkou. 

Je to stejný počet jako má např. čtyřikrát větší Polsko, o čtyři zápisy víc než sousední Rakousko a jen o pět méně než kolébka antiky Řecko.

Za tento úspěch vděčíme kvalitě památkové péče, zejména pak  odborníkům, kteří dokáží památku do seznamu UNESCO prosadit.

Mezi prvními zapsanými památkami se zařadily v roce 1992 městské památkové rezervace Praha, Telč a Český Krumlov.

Poslední přibyla v roce 2003 židovská čtvrť v Třebíči.

 

Seznam památek UNESCO

 

PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE (1992)

Na 863 hektarech se nachází 1322 památkových objektů. Zahrnuje historické části města – Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nové Město a Vyšehrad.

 

TELČ (1992)

Gotické a renesanční měšťanské domy  s podloubím lemují historické náměstí.Zachariáše z Hradce. V těsné blízkosti se nachází i renesanční zámek z 16. století.

 

ĆESKÝ KRUMLOV (1992)

Je jedinečnou městskou památkovou rezervací (vyhlášenou v roce 1963), na jejímž území se nachází více než 300 gotických a renesančních budov.

 

ŹĎÁR NAD SÁZAVOU (1994)

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře je dílem architekta Santiniho (z let 1719-22). Je považován za jednu z nejoriginálnějších staveb barokní gotiky

 

KUTNÁ HORA (1995)

Chrám sv. Barbory je dominantou městské památkové rezervace, považované za klenot země. 


LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL (1996)

Rozsáhlé území volné přírody s dochovanými lesními a vodními pochami a barokními a gotickými stavbami. 

 

HOLAŠOVICE (1998)

V jihočeské vesnici se dochoval soubor lidové architektury 19. stoletím který byl prohlášen vesnickou památkovou rezervací.

 

KROMĚŘÍŽ (1998)

Historické zahrady a arcibiskupský zámek  tvoří městkou památkovou rezervaci. Květná zaharada byla postavena v italském stylu, s rotundou uprostřed, k níž se sníhají cesty, a 244 metrů dlouhou galerií antických bohů a bájných postav

 

LITOMYŠL (1999)

Zámek je ukázkou vrcholné renezance. První zmínky o hradě Litomyšli jsou již v Kosmově kronice. Objekt byl několikrát přestavěn.

 

OLOMOUC (2000)

Sloup Nejsvětější Trojice je největším seskupením barokních soch v jedné skulptuře. Vysoký je 35 metrů.

 

BRNO (2002)

Vila Tugendhat nese jméno majitele Fritze Tugendhata, majitele textilky. V roce 1928 ji navrhl Ludwig Mies van de Rohe. Stavba je perlou meziválečné architektury.

 

TŘEBÍČ (2003)

V městě se nachází bazilika svatého Prokopa a unikátní židovské ghetto. Hustou zástavbu tvoří 120 obytých domů.1992

Foto czechtourism