Keltský horoskop

Keltský horoskop

Podle starých Keltů, má každý člověk své „stromové znamení“, které charakterizuje jeho povahu i schopnosti. Podle svého data narození si najděte příslušné stromové znamení. K tomu vám poslouží vedlejší tabulka.

 

Jabloň  Jedle Jilm

23. 12. -1. 1.

25. 6. – 4. 7. 

2. 1. – 11. 1.

5. 7. – 14. 7

12. 1. –  24. 1.

15. 7. –  25. 7.

Jabloňoví lidé  jsou elegantní, oblíbení a plní citů. Rádi flirtují. Život s nimi není  nikdy nudný. Navzdory  touze  po dobrodružství to jsou věrní a laskaví partneři a dokážou obětovat své zájmy pro druhé.

Na první pohled se jedle jeví jako chladné a odtažité. Ale už na druhý dovedou okouzlit. Jsou usilovné, ctižádostivé a milují dárky, ženy hlavně šperky. Často reagují až  příliš prudce, ale zase se rychle uklidní.

Na Jilmech často mohou jiní oči nechat, protože bývají vkusně oblečeni, upravení a skvěle vypadají. Rádi žijí vyrovnaně a jsou pány situace. V partnerství jsou věrní, vždy upřímní, jenom někdy trochu neústupní.

Cypřiš Topol Břestovec

25. 1. – 3. 2.

26. 7. – 4. 8.

  4. 2. – 8. 2.

  1. 5.  –14. 5.

  5. 8. – 13. 8 .

 9. 2. –  18. 2.

 14. 8. – 23. 8.

 

Cypřišoví lidé berou život tak, jak přijde. Stejně jako strom ohýbající se ve větru, jsou dost přizpůsobiví. Mají rádi dálky a velmi rádi  cestují. Nenávidí osamělost! Proto nejlépe se cítí ve své rodině.

Topoly bývají velice atraktivní, jakoby jejich stromové znamení nikdy nestárlo. Milují tanec a život je pro ně hlavně zábava. Přesto se okolí na ně může kdykoliv spolehnout.  Věrnost bývá krédem jejich vztahu.

 

Pochybovat o sobě je pro Břestovce cizí pojem. Díky své cílevědomosti jsou to praví lídři. Nenechají se nikým tahat za nos, bojují na špici a silou ovlivňují lidi kolem sebe. Může to vypadat jako zastrašování.

Borovice Vrba Lípa

19. 2. – 29. 2.

24. 8. –  2. 9.

1. 3.–10. 3.

3. 9 –12. 9.

11.3. – 20.3.

13.9.–22. 9

Borovice se snadno seznamuji. Jsou zábavné, všude vítané.  V práci jsou úspěšné, protože umí dobře organizovat. Stejně jako strom je i člověk dost nenáročný a skoro z každé situace umí získat něco pro sebe!
 
Vrby umí zaujmout  okolí svým půvabem a jemností. Sní o hezkých věcech, ale bývají i zádumčivé. Umí se zapojit do společnosti a vnitřní zármutek jim propůjčuje zvláštní kouzlo osobnosti.
 
Harmonie a uvolněnost  jsou pro lípy hlavní. Rodině a přátelům čtou z očí každé přání. Dělají vše, aby byl partner šťastný, hýčkají ho, pečují o něj. Čím jsou starší, tím víc hledají kontakt s lidmi, které mají rády.
Líska Jeřáb Javor

21. 3.  – 1. 3.

23. 9.  – 3. 10.

1. 4. - 10. 4.

4.10.–13. 10.

11. 4. – 20. 4.

14. 10 – 23.10.

V  životě fešné lísky se pořád něco děje. S bojovností sobě vlastní se angažuje v sociální oblasti. Ve vztahu je tolerantní a upřímný partner. A tak přitažlivá... Jako nikdo jiný umí okouzlit  vstřícností a vroucností

Citlivější stránku Jeřábi maskují rázným vystupováním. Působí silně, rozhodně. Čím je situace složitější, tím usilovněji hledají řešení. Životem i láskou se řítí na plný plyn se spalující vášní. Jsou velmi nároční.

Javory jsou zábavné, neobvyklé a vždy připravené překvapit. Umí se však úplně stáhnout, aby se v příštím okamžiku objevili na špici a chrlili nové nápady. Rychle se učí a často bývají úspěšní ve své kariéře.

Ořech Kaštan Jasan

21. 4. – 30. 4.

24. 10. –11. 11.

15.5. – 24. 5.

12.11. – 21. 11.

25.   5. –  3. 6.

22. 11. –  1. 2

Pro Ořechy je číslo jedna úspěch. Ctižádostně a neúnavně jdou za svými cíli a často jich dosáhnou Vyzařují nezlomnou sílu. Pro partnera je to příjemné, i namáhavé.
 
Někdo někomu křivdí? Kaštan nezaváhá a hned se pustí do boje proti bezpráví. Má výrazný smysl pro spravedlnost. Je věrný a pro rodinu by skočil do ohně. Pokud  daroval své srdce, tak navěky.  Vedle své nesporné chytrosti Jasany přímo vyzařují optimismus. I ve stresu zůstávají přátelští a otevření. V lásce se stěží dokážou pevně vázat, ale když se usadí, pak partnera učiní šťastným.
 
Habr Fíkovník

4. 6. – 13. 6. 

2. 12. – 11. 12


 

14. 6.–24. 6.

12.12. – 22.12. 
Hezké a ztepilé Habry sklízejí obdiv. V duchu jsou romantici, ale pro chladné chování je těžké k nim proniknout a porozumět jim. Partnerství musí být něco zvláštního, jinak je raději sólo. Fikovník je spolehlivý a chápající partner. Pln vášně a citu. Když chce, dosáhne toho hodně, protože je inteligentní, nadaný a zodpovědný. Ale jen překonat vrozenou lenost.

Foto: pexels