Jak předejít cestovní trombóze? Hodně pít a cvičit nohy!

Jak předejít cestovní trombóze? Hodně pít a cvičit nohy!

Cestování do vzdálených zemí představuje nemalé riziko vzniku žilní trombózy, která stejně jako plicní embolie patří k závažným onemocněním, která mohou připravit postižené o život.

 

 

 

Týkají se hlavně pacientů po operaci, po úrazech, v gynekologii a porodnictví, v souvislosti s interním onemocněním. Nebezpečí hrozí při cestách letadlem nebo autobusem delších než 8 hodin, kdy mají cestující omezenou možnost pohybu.
Cestující se mohou bránit  dostatečným příjmem tekutin, především nesycené vody a minerálek.

U letů delších než 10 hodin se výskyt trombózy odhaduje u pěti procent pasažérů. U třetiny z nich se onemocnění může projevit již během cesty, u ostatních během čtyř týdnů. Nejvíce jsou ohroženy osoby, které mají rizikové faktory ke vzniku žilní trombózy a plicní embolie.

„Namísto složitějšího výčtu rizikových pacientů si představme mladou ženu s nadváhou, křečovými žilami, kuřačku, užívající antikoncepci (nebo naopak těhotnou), s vrozeně zvýšenou srážlivostí krve, cestující delší dobu v horku a bez většího příjmu tekutin.
Cynická sázka na to, že z letadla či autobusu vystoupí s trombózou v žilách, má velmi výhodný kurz. Důležité je vědět, jak tento kurz znevýhodnit,
“ říká doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM.

Jak se chránit

V současnosti je dostupná řada velmi účinných léků, které zabraňují žilním trombózám (ředí krev).

Ukazuje se, že důležitou a velice snadno napravitelnou příčinou vzniku tohoto onemocnění může být snížený příjem tekutin, který způsobí výrazné zahuštění krve, dehydrataci.  

Odborníci z AquaLife Institut, sledovali výskyt žilních trombóz během roku a právě dehydratace byla označena jako možná příčina (tzv. vyprovokovaná) sezónního výskytu žilních trombóz i u pacientů s jinou jasnou příčinou vzniku.

Pít, pít, pít!

„Jedním z důležitých kroků k prevenci vzniku žilní trombózy je tedy prevence dehydratace, jinými slovy dostatečný příjem tekutin během delších cest dopravními prostředky po silnici nebo ve vzduchu.

 Ideálním nápojem je čistá voda, v případě silnějšího pocení v horkém prostředí vody více mineralizované, a to nesycené. Sycené totiž poměrně rychle potlačují pocit žízně, a příjem tekutin by tak mohl být snížen.
Optimální příjem je 2–3 litry během delších letů nebo jízd, při výraznějším pocení a u rizikových osob i větší,“ 
doporučuje doc. Piťha.

Procvičovat nohy

Dalšími preventivními opatřeními je cvičení nohou, které se dá provádět i vsedě (zvedání paty a špičky), nošení volných oděvů a kompresních punčoch – výrazný preventivní účinek kompresních punčoch při dlouhých letech byl vědecky ověřen.

U extrémně rizikových osob s opakovaným výskytem žilních trombóz někdy lékaři doporučují jednorázovou aplikaci subkutánní injekce léků (heparinu) i za cenu mírně zvýšeného rizika krvácení. Přesto či právě proto je i v tomto případě nutné dodržet dostatečný příjem tekutin a alespoň menší pohybovou aktivitu.

 

Foto: pixabay a Ariesmediashop