I to nejlepší přátelství má mít své mantinely

I to nejlepší  přátelství má mít své mantinely
   
Kamarádství je stejně křehké jako partnerský vztah. Má svá úskalí, snadno se může ocitnout v krizi. Jaké jsou nejčastější příčiny rozkolu mezi přáteli?
 
   

 

Má dáti – dal
V přátelském vztahu by měla být rovnováha v tom, co do vztahu vkládáte a přijímáte. Příklad dvou kamarádek: zatímco jedna se druhé neustále vyplakává na rameni, potřebuje pomoc v domácnosti, pohlídat psa, půjčit peníze..., druhá více méně funguje jako psychoterapeut, pečovatelka čí bankéř... 
Jakmile vztah začne mít vykořisťovatelský nádech, spěje ke konci.

Řešení se nabízí

Pokud jste v roli té využívané, pak si s ní o všem otevřeně promluvte – bez výčitek, na rovinu řekněte  přítelkyni, že tato situace vám nevyhovuje a rovnou konkrétně navrhněte, jak to bude dál, jinak nehodláte ve vztahu pokračovat. I zde platí známé – „Já pán, ty pán“ anebo „Dobré účty dělají dobré přátelé“. A zdaleka to neplatí  jen o účtech finančních!

Pokud jste to vy, kdo kamarádku využívá, nečekejte na to, až ona sama dozná, že dál už takto nemůže. Jde-li  o pravé přátelství, nedopusťte nerovnováhu ve vztahu a jestli ji máte ráda, své chování změňte. Někdy stačí projevený zájem o její problémy, podání pomocné ruky bez mentorování a tzv. „hraběcích“, čili nereálných, povýšených rad.

Neorganizujte kamarádce život

A nepřivlastňujte si ji. Nejste její matka, tudíž se vyvarujte organizování jejího života – neplánujte bez domluvy s ní návštěvy kulturních či jiných akcí, nemluvte jí do výchovy dětí, nediktujte, jak se má chovat, mluvit, ap. Ponechte jí volnost a soukromí. Na všem se domluvte bez urážení.

A pozor! Je sice hezké, že můžete k přítelkyni zajít kdykoliv, ale nezneužívejte toho, budete-li u ní „pečená vařená“, začne ji to obtěžovat.

S kritikou jejího partnera, dětí, rodičů, prostě těch nejbližších také opatrně. I když ona si na ně v rozčilení občas zanadává, vy se toho vystříhejte.  Většinou se chce jen vymluvit a postěžovat si a ne abyste ještě vy přilévala olej „do ohně“.

V nouzi poznáš přítele

Prožívá-li kamarádka smutek z rozchodu s partnerem, úmrtí v rodině, nemoc ap., mohlo by pomoci, kdybyste byla s ní, naslouchala ji, popřípadě se pokusila ji rozptýlit. Zeptejte se ale, zda o takovou péči stojí,  někdo je raději sám. Také jí nevolejte  pětkrát denně, mohla by vám přestat brát telefon. A rádoby optimistická povzbuzování nemocného jako:  „Vypadáš úžasně, co nevidět si půjdeme zaběhat...“  vyznívá někdy až trapně. Ale ani pesimismus není na místě. Platí pravidlo: že optimista neudělá z pesimisty optimistu, zato on z něj pesimistu ano.

Sebestřednost vadí, ale dá se to napravit

Mluví jenom o sobě, o vaše starosti v konverzaci nejeví zájem, vlastně vás ani nepustí ke slovu. Taková kamarádka jde sice na nervy, ale jinak nemusí být v jádru špatný člověk, má-li i jiné – kladné vlastnosti. Rozhodně ji hned nezavrhujte, dá se s tím něco dělat:

Vyčkejte, až se při svém kulometném monologu nadechne, a vpadněte ji do řeči například  slovy: „A teď zase povím já tobě, co jsem zažila ráno v tramvaji.“ Můžete též ironicky předeslat: „Jistě ses chtěla zeptat, jenom jsi to ještě nestihla...“

Co se neodpouští

Svede-li vám kamarádka partnera, podle psychologa to kupodivu není až takový neodpustitelný prohřešek, jak by se zdálo. V řadě případů bývá „zrádná“ kamarádka po čase vzata na milost, zejména, když si ta podvedená novým vztahem „polepšila“.

Co však se neodpouští, jsou zrady, když vás člověk, kterému věříte a svěřujete se, podvede, donáší šéfovi či manželovi, pomlouvá vás před známými a za vašimi zády „kuje pikle“, aby získal něco,  co vy máte a  on ne...

 

red                                                                                                                                                 leden 2017
Foto: pixabay