Hlídačky pečují o seniory u nich doma

Hlídačky pečují o seniory  u nich doma

 

Když byla moje babička nemocná, bylo nutné za ní dojíždět třikrát týdně na hodinu a půl, abychom zkontrolovali, jestli je v pořádku, a pomohli jí s přípravou jídla. 

Kdybychom měli možnost najít někoho z města, kde bydlí, kdo by nás u babičky občas zastoupil, všem by to hodně pomohlo,“  vysvětluje Petr Šigut, co ho motivovalo k založení nové služby pro seniory Hlídačky.cz

Obdobné problémy mají v ČR tisíce rodin, kde mají babička nebo dědečka, kteří nejsou ještě zcela odkázáni na péči ostatních, ale rodina jim nezvládá zajistit každodenní běžnou pomoc v domácnosti.

Seniorů dnes žije v ČR 1,5 milionu, roce 2050 už to zřejmě budou téměř 3 miliony. Přitom chybí služby, díky nimž by lidé mohli být i ve vysokém věku soběstační a žít doma. 

Řada starších lidí odchází do domovů pro seniory předčasně jen kvůli nedostatku podpůrných služeb. Podle Americké asociace osob v důchodu (AARP) preferuje domácí péči 89 % seniorů, Česko není výjimkou.

Služba Hlídačky.cz  reaguje na tuto situaci a zaměřuje se na pomoc prarodičům tam, kde to jejich rodiny nezvládnou. 

Prověřené hlídačky seniorovi nakoupí, uklidí, doprovodí na úřady, uvaří oběd, popovídají si s ním nebo si spolu zahrají společenské hry. Některé z nich jsou schopny postarat se o lidi i s Alzheimerem, Parkinsonem nebo s demencí.  Foto:Hlidacky.cz

Pomohou i mladé rodině, která má starší příbuzné daleko a nemůže za nimi pravidelně několik hodin dojíždět, aby jim například vyměnili žárovku 

Místo toho, aby jeli hodinu tam a zpátky zkontrolovat babičku, najdou si hlídačku, která to udělá. Navíc budou mít jistotu, že je babička či dědeček v pořádku a někdo si s níimi přes týden popovídá. Nebo naopak, někdo se stará o svoji nemocnou maminku non-stop a potřebuje si něco zařídit – i tady naše služba pomůže,” říká Petr Šigut.

 

To je jeden z inzerátů lidí, kteří hledají péči pro svého starého rodiče či prarodiče. 

 

 

 

 

"Starším lidem chybí možnost si popovídat, sdílet svoje radosti a starosti. Touží po užším spojení s dětmi a vnoučaty, ale jsou rádi, když si mohou promluvit s kýmkoliv mladším. Nabíjí je to a posouvá dále. 

Obecně platí, že sociální kontakt prospívá zdravotnímu stavu a podporuje dobrý výsledek léčby,“ říká praktický lékař z ordinace Familymed MUDr. Vladimír Marek. 

 

Foto: pixabay (nahoře) a Hlidacky.cz