Duchcov: Valdštejn – Casanova – Reinerova freska

Duchcov: Valdštejn – Casanova – Reinerova freska

Na státním zámku Duchcov v Ústeckém kraji nelze vynechat některou ze tří stálých expozic

1. Okruh Valdštejn, zahrnující návštěvu Valdštejnského sálu s rodovou galerií zakladatelského rodu a zámeckou obrazárnu.

 
 

2. Okruh Casanova vás zavede do Valdštejnského muzea s vojenskou zbrojnicí a  kabinety, kde můžete obdivovat lovecké trofeje, porcelán, fajáns a nejrůznější kuriozity.        

Samozřejmě uvidíte prostory, kde prožil posledních 13 let života slavný svůdník a světoběžník Giacomo Casanova. 

Coby společník a knihovník hraběte Josefa  Emanuela Valdštejna měl zde svůj služební byt. Některé místnosti, ložnice nevyjímaje, jsou též k vidění.

 

3. Okruh Reinerova freska prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy Reinerovy fresky přenesené ze zrušeného špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie do moderního pavilonu z betonu. 

Vstupy do těchto tří expozic jsou s průvodcem v každou celou hodinu. Reinerova freska jen na předchozí objednávku.

KDY, CO  a v KOLIK?

Zámek Duchcov je otevřen denně kromě pondělí  (v říjnu jen o víkendech)

Otvírací doba: 10:00 – 17:00 (září 16:00, říjen 15:00)

Vstupné:

Galerie Giacomo:   20 Kč

Okruh: Valdštejn:   60 Kč, snížené 40 Kč

           Casanova:   80 Kč, snížené 60 Kč

           Reinerova freska:  60 Kč, snížené 40 Kč

 

Zdroj a foto:  https://www.zamek-duchcov.cz