Dějinami za poznáním astrologie

Dějinami za poznáním astrologie

Dějinami za poznáním astrologie

 

Odnepaměti vzhlíželi lidé k obloze a hledali v tajemných hvězdných konstelacích svůj osud. Věřili ve spojení mezi nebem a Zemí. Astrologie,z řečtiny astron = hvězda a logos = slovo, se jakožto tradiční hermetický obor již od počátku starověkých civilizací zabývala zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet,Slunce,Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi.

V průběhu historie vzniklo v různých částech světa několik různých samostatných astrologických systémů a tradic, které měly pochopení vztahů nebeských a pozemských dějů zprostředkovat. Pouze některé z nich se však vyvíjely ze společných základů.

Legenda české astrologie Zoša Kinkorová a spisovatel Miloš Matula v knize zkoumají, kam až sahají počátky astrologie. Do Egypta či do Sumeru

Na své pouti s odbornou znalostí přiblíží čtenářům tajemství astrologie a její vývoj od nejstarších civilizací (Sumeru, Egypta, Indiánů, Indie, Číny, Řecka, Říma), dále k Arabům, přes Židy až do středověké Evropy a odtud do současnosti.

www.milosmatula.cz

....................................

Knihu autorovi Miloši Matulovi pokřtila Sabina Laurinová   foto  zde