Sny a jejich symbolika

20.02.2016 14:07

Co je to vlastně sen? Pouhá fantazie? Zmatené útržky z našeho života? Nebo nahlédnutí do tajuplného světa našeho podvědomí? Sny bývají různé.

Každý z nás sní. Někdo zaznamenává během jedné noci několik „živých“ barevných snů, jiný si po probuzení nevzpomene ani na jeden. Někdy jde pouze o uvolnění nahromaděných nepříjemných zážitků v podobě děsivých a stísňujících nočních můr. 

Když se z takového snu probudíme celí zpocení, většinou si oddechneme, že to byl jen sen.

Dalším druhem jsou  sny fantazijní, které může vyvolat například poutavá četba před spaním nebo některá naše nenaplněná přání či představy. V tom případě se jedná spíše o příjemné prožitky, které si po probuzení během dne rádi připomeneme. Kdo porozumí řeči symbolů, možná má i sny prorocké. Může vidět budoucnost svou, svých blízkých či samostatného světa.

Sny nám mohou povědět mnohé o stavu naší duše, či dokonce pomoci lépe zvládnout životní problémy. Důležitý je náš vztah k osobám, předmětům apod., které ve snu vidíme.

Někdo má trpělivost a sen se zapíše nebo jej alespoň někomu převypráví. Jiný se jím nezabývá vůbec, a taky to není na škodu.

Vždy bychom měli volit zlatou střední cestu. Zamyslet se nad sebou ale přece jen můžeme. 

Co se s námi ve spánku děje

Spánek vyplňuje třetinu našeho života. V té době regenerují síly nervové soustavy, psychika i  paměť. Díky tomu máme ránu dobrou náladu, dostatek nové energie, dovedeme se soustřeďovat a rozhodovat. Zdává se nám spousta snů, dlouhých i krátkých, vzrušujících i klidných.

Jakmile usneme, naše mozkové vlny, tep a dech se zpomalují. Z dřímoty postupně přecházíme do fází snů (mimo ně spíme hluboce, takže ani nevíme, že se třeba převracím z boku na bok). V této době křivky elektroencefalogramu (EEG) znázorňující mozkové vlny jsou téměř stejné jako ve vztahu bdělém. Srdce bije tedy rychleji, zrychluje se také dech, stoupá krevní tlak a oční bulvy se pohybují.

Sníme a v našem podvědomí se odehrává množství zajímavých dějů. Tato fáze byla odborníky nazvána REM (Rapid Eye Movements),  což znamená rychlé pohyby očí. Někdy se jií říká snový stav nebo paradoxní spánek – protože připomíná spíš bdění. 

Cyklus spánku u zdravého člověka  – tedy lehký, hluboký a paradoxní –  se v průběhu noci  opakuje po 90 minutách a fáze může být různě dlouhá. První trvá asi devět minut, čtvrté půl hodiny.  U nemluvněte pak zabírá fáze REM až polovinu doby spánku. Během této fáze spánku, kdy víčka rychle kmitají, se v hlavě odvíjí zvláštní biograf.  Často obsahuje útržky skutečných zážitků. 

Foto: Brittanica.com

 

Šťastná čísla

Kdo by netoužili vyhrát v loterii? Čísla se ve snářích objevují v různých heslech: 

Čísla ve snu viděti – budeš dělati dobré obchody, jinak hrej s nimi v loterii, psáti – zbohatneš, smazati – do dluhu upadneš, táhnouti – dobré naděje na velký zisk .

Podle některých výkladů mají jednotlivá čísla svůj zvláštní význam. Tak jednička znamená počátek všeho, dvojka značí rozmnožení majetku, zatímco čtyřka patří údajně mezi čísla neoblíbená je spojována s neštěstím. Naopak šestka je prý v každém případě dobrá, sedmička přímo magická, desítka je znakem štěstí, jedenáctka věští nejistotu apod. Co nám však brání zkusit štěstí s výherními čísly? Pochopitelně, ty, co se na konkrétně zdály, si můžeme zapsat a pak vyplnit tiket. Anebo budeme postupovat podle tabulky. Napíšeme si například své křestní jméno, ke každému písmenku přiřadíme z tabulky čísla, jež pak můžeme dále podle  libosti zhodnotit.

 

Kdo si obsah snu málokdy vybaví

 • Člověkv hluboké depresi. Nedostatek snů je podle odborníků výrazem určitého zablokování psychických činností. Jakmile se tady začnou dostavovat, znamená to, že se navrací zdraví.

 • Ten, kdo užívá uspávací prostředky, zejména barbituráty. Tyto léky vyvolávají ztrátu hlubokého spánku a drasticky zkracují pravě etapy, ve kterých se sny běžně objevují.

 • Lidé po sedmdesátce. Příčina ještě není přesně známa. Možná je to důsledek postupného oslabování paměti ve starším věku.

 • Nemocní Alzheimerovou chorobou. U nich se nemoc projevuje mj. také celkovou ztrátou paměti.

 • Závislí na alkoholu. Jak víme, ten sice pomáhá usnout hluboce, zároveň však redukuje spánek. Jakmile závislý člověk vyloučí požívání své drogy, tvořící se fáze REM zastupuje zbývající fáze –výsledkem potom bývají děsivé noční můry.

Naopak velmi bohaté, živé a fantazijní sny mívají ženy těsně před menstruaci či během ní. Souvisí zřejmě s tělesnými i psychickými změnami v tomto období.

 

Co inspirovalo slavné lidi

 • Mnoho geniálních myšlenek a objevů se zrodilo ve spánku. Například ruský chemik Dmitrij Mendělejev se dlouho nemohl vypořádat s periodickou soustavou prvků. Jednou zcela vyčerpán práci nakonec usnul a zdála se mu tabulka, na níž byly prvky správně seřazeny. Předpověděl i ty, které do ní byly dosazeny mnohem později.

 • Také dánský fyzik Niels Bohr měl snovou vizi o Slunci, kolem kterého kroužily planety jakoby zavěšené na tenkých vláknech. To ho přivedlo k vypracování dnes všem známého modelu atomu – Slunce vystupovalo jako jeho střed a kolem něho se otáčely elektrony.

 • Einsteinova teorii relativity dostala konečnou podobu také ve spánku. Jak sám vědec přiznal, míval na nočním stolku notes, do kterého si zaznamenával své sny. Pro studium přírody to považoval za naprosto nezbytné.

 • Dr.Jekyll a pan Hyde, člověk dvou tváří ze Stevensonova díla, se autorovi rovněž napřed mnohokrát zdál. 

 • Ostatně, za příklady nemusím chodit daleko. Z magie snů čerpali také naši spisovatelé a básníci, například Karel Hynek Mácha nebo tvůrce romantických balad Karel Jaromír Erben.

 • Noční představy inspirovaly i mnoho malířů a hudebníků. 

Obrazy Salvadora Dalího jakoby byly na plátně zvěčnělé sny. 

Popud pro sérií obrazů  světoznámého Marca Chagalla dal  také sen. Malíř, původem z Vitebska, se musel permanentně ukrývat před policií, jelikož jako Žid nesměl bez povolení opustit své rodiště. 

V té době se mu zdálo prázdná místnost s jedinou postelí. U stropu se snášel anděl, ten přinesl vysvobození všem, kdož se tu ukrývali. Chagall pak tuto vizi ztvárnil ve slavném díle z roku 1922.

Rovněž ve světě hudby měly sny své významné místo. Richard Wagner, Ludwig van Beethoven a Robert Schumann mívali u postele notový papír, aby si hned po probuzení mohli zapsat melodie, které ve spánku slyšeli.

 

 

Snáře 

Snaha porozumět tomu, co může sen naznačovat, má dávné kořeny Nejstarším dochovaným příkladem je snář z Egypta z období Střední říše (kolem roku 2000 př. Kr.). Tento hieroglyfický psaný  svítek rozlišuje mezi sny dobrými a špatnými. Byl velmi schématický, připouštěl jediný možný výklad, například: kdo se vidí mrtev, bude dlouho živ.

 

Podobné knihy kolují mezi lidmi dodnes a je třeba je brát s rezervou. Je zřejmé, že jeden symbol může mít více významů. Novější snáře jsou zaměřeny více na psychologický rozbor.

Staří Řekové a pak i Římané věřili, že se dá prostřednictvím snu léčit. Není bez zajímavosti, že celá procedura se odehrávala ve svatyni a lehátku kliné –tento kořen slova dodnes přetrval ve výrazu klinika.

Během doby se z vykladačství stala doslova móda. Takový „ znalec nesměl chybět na žádném panovnickém dvoře (třeba „Snář velmi pěkný“ sestavil dle potřeby krále Václava IV. jeho písař Vavřinec z Březové). I lidové snáře se těšily velké oblibě. Bez vykládačů se neobešel ani jeden svátek.

V talmudu (židovském náboženském  souboru) a v bibli se setkáváme se snem jako s poselstvím božím. Katolická církev používá doslova termín Sny bohem  seslané.

Podobný názor zastává i církev východní se svým tvrzením, že ikony jsou okna (ikoni okni). Podle ní hoří-li před svatým obrázkem světlo, mohou předkové spícímu dodat sílu a odvahu.

Takzvané přírodní národy, jako australští domorodci, kanadští Irokézové či obyvatele Sibiře, braly či berou své sny velmi vážně. Malajský kmen Senoiů vede své členy od mládí k tomu, aby dokázali sny ovlivňovat a pamatovat si je. Je doloženo, že jeho příslušníci se vyznačují obdivuhodnou vyrovnanosti. Na Borneu a Nové Guineji obyvatelé věří, že během spánku se duše stěhují. Proto se cítí zodpovědni i za to, co udělali ve snu.

 

Věštby a proroctví 

V době, kdy se věřilo, že sny posílají bohové, mohl takový výklad změnit osudy nejen jednotlivců, ale i celých národů. Stačí si připomenout známý příběh jistého tesaře jménem Josef. Marie, jež mu byla určena, byla těhotná, a tak hodlal věrohodnou ženu opustit. Zadržel ho sen, ve kterém mu anděl vysvětlil zázračný původ dítěte. Nazval ho Ježíš, jako mu anděl přikázal, a zahrnul svou netypickou rodinu laskavou péčí. Tak se to alespoň traduje.

Prorocké sny nebyly hned zjevné. Faraonům je rozebírali věštci. Tak biblický Josef uchránil Egypt od hladomoru, když správně vysvětlil panovníkův sen o sedmi  kravách tlustých a sedmi hubených. Spatřil v tom předpověď sedmi  let neúrody a naplánoval akce, kterými neštěstí předešel.

I v moderní době se dají najít příklady různých předzvěstí. Stává se, že lidé mívají v předvečer velkých tragédií, živelných nebo jiných pohrom katastrofické sny. Jejich podivuhodný nárůst zaznamenali lékaři u svých pacientů například před druhou světovou válkou.

Nejen každý sen však předpovídá budoucí děje. Nezdravě soustředění na rozbor vlastních snů může vést dokonce k vážným duševním poruchám. Jak se říká, ráno je moudřejší večera – lepší je někdy problém zaspat, třeba se pak vyjasní.

 

Opakování snu

Někdy se stává, že se nám o něčem zcela vícekrát, jakoby nám chtěl sen něco připomenout. Nezřídka jde o materiální věci. Možná se vám už dlouho v hlavě honí myšlenky o něčem, co jste dosud nemohli či nechtěli zařídit.  V takových snech se může skrývat i přání získat si něčí náklonnost, uznání apod. Liší-li se novější verze od předchozí, už jste svému přání blíže.

 

Je snář  skutečně přežitek?

Sny nelze brát na lehkou váhu. Když ovšem otevřeme snář, trochu se pousmějeme někdy naivně vyložené symbolice. Jedno ale snáři upřít nelze. Je to skvělý pomocný psychoterapeutický prostředek, který nám pomáhá pročistit mysl.

Tím, že se zbýváme nepříjemnostmi, které se nám snily, si můžeme ujasnit, na co bychom se měli zaměřit. 

-lad-

Foto: pixabay  a Toa55/FreeDigitalPhotos.net