Jak pečovat o dětský zrak

02.03.2019 10:01

 MUDr. Petra Teplanová, oční lékařka, Dětské oční centrum Kukátko

Jak pečovat o dětský zrak? Jak dlouho můžu nechat dítě koukat na tablet?

 

Nejkritičtějším obdobím ve vývoji zraku jsou u dětí první roky života, zrak se totiž po narození u dětí teprve vyvíjí a jakákoli komplikace může zrak při zanedbání léčby natrvalo poškodit. Důležité proto je, aby rodiče v případě výskytu jakýchkoli očních vad v rodině, anebo pokud mají jakékoli pochybnosti, co nejdříve vyhledali odborného lékaře a nechali zrak dítěte vyšetřit. 

Pravidelné oční prohlídky jsou často jedinou možností, jak oční vadu zjistit, proto je vhodné absolvovat oční prohlídku i v případě, že žádné příznaky oční vady u dítěte nepozorujete. Výhodou dnes je, že špičková pracoviště umí vyšetřit i docela malé, nespolupracující a nekomunikující děti, takže lze většinu očních vad odhalit prakticky od šestého měsíce věku.

 Kontroly jsou důležité právě pro včasné zachycení jakékoli poruchy zraku a pro co nejrychlejší zahájení léčby. Pověry, aby se dítě nedívalo zblízka na televizi, aby si nezkazilo oči, nemají na dětský zrak a vznik zrakových vad žádný vliv.

Očním vadám nelze předejít, protože jsou vrozené nebo dědičné. Jejich důsledky lze napravit nebo alespoň zmírnit včasnou diagnostikou a včasným zahájením léčby. Každopádně i u zraku platí, že čím více podnětů, tím lépe – dítě by mělo práci na blízko střídat s hrou venku a střídat tak pohledové vzdálenosti.