Můžeme zrak ovlivnit stravou, pitným režimem, kouřením, stresováním se…?

08.12.2019 16:09

Odpovídá: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka brněnské oční kliniky NeoVize

Do jisté míry ano, zdravý životní styl určitě má dopad na zdraví zraku. Jezte hlavně dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Vyvarujte se kouření, které zvyšuje riziko výskytu některých očních onemocnění. 

Používejte ochranné brýle při pracích, které mohou ohrozit zrak (broušení, sekání, sváření, příprava hašeného vápna…). 

Pokud denně pracujete na počítači, zařaďte do svého režimu pravidlo 20/20/20. Tedy po každých dvaceti minutách práce s počítačem se nejméně na dvacet vteřin zadívejte na bod vzdálený minimálně 20 stop, což odpovídá zhruba šesti metrům. Ulevíte zaostřovacím svalům, procvičíte si oči a zabráníte jejich vysychání. 

Podstatné je také upravit osvětlení na pracovním stole a pozici monitoru. Myslete ale i na to, že většina očních chorob je dána geneticky, choďte na pravidelné prohlídky k očnímu lékaři. Jedině ten dokáže jejich rozvoj včas zachytit a navrhnout vhodnou léčbu.