Magický park v Kasselu

Magický park v Kasselu

Wilhelmshöhe Park v německém Kasselu (Hesensko) se má  čím chlubit. Tuto památku UNESCA je ideální navštívit v době, kdy můžete spatřit jedinečnou vodní show při večerním osvětlení (letos poprvé 31.5. a pak každáou první sobotu v měsíci až do 6.9. 2014).

Park je protkán sítí  vodních cest, které kaskádovitě spadají dolů  a vytvářejí tak jedinečnou podívanou. Na to vše nahoře na kopci dohlíží obrovská socha Herkula. Město samé nabízí I další lákadla 

zámek Wilhelmshöhe přechovává mimo jiné jednu z největších a nejdůležitějších sbírek Rembrandta a slavnou antickou sochu Kasselského Apollóna

* Kassel Herkulesjiž z dálky je vidět dominanta Kasselu, Herkules, důstojně trůnící nad městem.

* v roce 1605 zde bylo postaveno vůbec první německé kamenné divadlo, dnešní Státní divadlo Kassel.

* v Nové galerii jsou k vidění ukázky umění z posledních dvou století

* v Muzeu přírodních věd pak slavný Goethův slon.

Muzeum bratří Grimmů

* v Astronomicko-fyzikálním kabinetu, sbírce vědeckých měřicích přístrojů zemského knížete, budete pro změnu žasnout nad netušenými jevy a poznatky z oblasti astronomie, chronometrie, geodézie, fyziky a matematiky

*  Muzeum bratří Grimmů uchovává památku dvou přeslavných jazykovědců a pohádkářů, kteří zde strávili 30 let.

*   Documenta – výstava současného moderního umění, která se koná každých pět let (2012) v řadě budov, pavilonů, v zámku Fridericianum a přilehlém parku

* komplex Treppenstraße (památkově chráněný) – ukázka architektury 50. minulého století

* umělecké expozice pod širým nebem

  7000 dubů Josepha Beuyse

  socha Ocelového rámu

  – Obří krumpáč trčící z břehu řeky Fulda

  muž  jdoucí do nebe  atd.

 

Zdroj + foto: www.germany.travel