Operace šedého zákalu „včera a dnes“

Operace šedého zákalu „včera a dnes“

"Chránit jako oko v hlavě"… jak dobře známe tohle rčení! O jeho pravdivosti není pochyb. Vždyť oko je nejcennějším smyslovým orgánem a jakmile je s ním něco v nepořádku, značně to zkomplikuje postiženému život.

Nevidět, nebo vidět špatně, ať už z jakéhokoli důvodu, patří k nočním můrám mnoha pacientů. Mezi nejčastější příčiny slepoty patří i v dnešní době katarakta neboli šedý zákal. 

Není jasná pravá příčina jeho vzniku, ale souvisí s přirozeným stárnutím oka. Bez vlivu nemusí být i některá onemocnění jako  například cukrovka, zánět duhovky, zarděnky, ale také úraz oka, UV záření ap. Oční čočka se kvůli stárnutí postupně zakaluje, vidění se rozostřuje a zamlžuje, až nakonec může zmizet úplně. 

V počátcích se onemocnění dokonce ani nemusí nijak projevovat, oko nebolí, není podrážděné ani začervenalé. 

Patrné je až v pokročilé fázi. Většinou postihuje osoby starší 65 let, po 75. roce věku se podle statistik objevuje u více než tří čtvrtin populace,“ vysvětluje docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.
 

Léčba? Jedině chirugický zákrok

Kataraktu nelze vyléčit brýlemi ani kapkami do očí, jedinou účinnou „medicínou“ je chirurgický zákrok. Existují dva způsoby provedení operace – standardní ultrazvuková a modernější laserová. Ultrazvukovou operaci s implantací standardní čočky hradí zdravotní pojišťovny – je tedy zdarma. Laserová operace finanční účast pacienta.

Od umělých čoček po laser

V roce 1967 se objevila nová metoda operace šedého zákalu, která se používá dodnes. 

Tzv. fakoemulzifikace, neboli ultrazvukové rozmělnění a následné odsátí čočky z oka umožní nahrazení poškozené čočky umělou. 

Měnily se i postupy při znecitlivění oka, dnes se používá lokální anestezie, od konce minulého století se stále častěji aplikují rychle působící anestetické kapky. 

Změnami prošly i samotné umělé čočky, v dnešní době se tak používají výhradně měkké čočky z hydrofilního či hydrofobního akrylátu.

V současnosti je nejmodernější metodou odstranění katarakty laserová operace, při níž samotný paprsek laseru působí pouze 10 sekund. 

Zákrok je díky počítačem řízené technologii mnohem šetrnější a přesnější. Po skončení laserové části chirurg čočku lehce odstraní a nahradí ji umělou čočkou. 

Celý ambulantní zákrok trvá asi 15 minut a je zcela bezbolestný. Celá operace s využitím femtosekundového laseru LenSx je přizpůsobena každému pacientovi na míru,“ dodává docentka Skorkovská. 

Umělá nitrooční čočka zůstává v oku natrvalo, v průběhu života ji není třeba měnit. Po operaci také není nutné nosit brýle, jelikož nitrooční čočka dokonale nahrazuje dioptrickou sílu původní oční čočky. Volbou vhodného typu čočky se dá odstranit zároveň krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus.

 

Zdroj a foto: NeoVize 

Ilustrační foto nahoře : pixabay