Růže nebeská – magická procházka

Růže nebeská – magická procházka

 

Dolní KouniceZatoužíte-li zavítat na skutečně magické místo, pak se na jižní Moravě rozhodně zastavte v Dolních Kounicích (nedaleko Ivančic – rodiště Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka) a vyhledejte torzo kláštera Rosa coeli. Jméno to znamená Růže nebeská a nebeská je dnes i klenba původního kostela, z něhož zůstalo jen monumentální zdivo, které vzbuzuje úžas…

Klášter je po stavební stránce veden v seznamu nejvýznamnějších středoevropských církevních staveb vrcholné gotiky a je nejstarším ženským klášterem na Moravě. Dá se říci, že jisté normy překročil i život v něm. Dolnokounický klášter nechal vystavět Vilém z Pulína (z rodu pánů z Kounic). V rámci jeho pokání mu to uložil coby úkol samotný papež. Stavba začala v roce 1181 a o dva roky později se do kláštera stěhovaly řeholnice premonstrátky.

Klášteru se postupně dařilo natolik, že rozšiřoval své panství o další vesnice a mohl si dokonce dovolit vybudovat nad Kounicemi gotický hrad. Pod svoji ochranu ho vzal papež a později i král Václav II. Husitské války jeho rozkvět však přerušily, byl vypleněn a vypálen. Časem se znovu hospodářsky vzmohl, aby na počátku 16. století nakročil k úpadku. To když do kláštera nastoupil nový probošt. Záhy totiž přestoupil na luteránskou víru a oženil se s jednou z jeptišek. I přesto že byl za tento skandál suspendován a měl příkaz klášter opustit, tvrdošíjně setrvával a naopak usiloval klášterní panství získat pro sebe. Teprve, když vyšlo najevo a doneslo se i k uším církevních hodnostářů, že zdejší jeptišky žijí v neřesti, z kláštera utekl. Ani příchod dalšího probošta polepšení řeholnic nepřinesl, a tak již do krajnosti pohoršení obyvatelé z okolí zakročili sami - vzali klášter útokem. Jeptišky se rozutekly a opuštěný a poškozený klášter převzaly Moravské zemské stavy. Nikdy pak už své dřívější prosperity nedosáhl a postupně pustnul. Zachránit se ho ještě pokusili premonstráti ze strahovského kláštera. Roku 1703 však Dolní Kounice postihl velký požár a neušetřil ani jimi opravený klášter. Od té doby už do jeho komplexní obnovy nebylo investováno, jen do dílčích oprav.

Již samotná procházka areálem kláštera je hlubokým zážitkem, prostor je dnes rovněž využíván ke kulturním představením Dolní Kounicea výstavám.

Kromě areálu bývalého kláštera lze v Dolních Kounicích navštívit také zámek, synagogu a židovský hřbitov.

Text a foto: Dagmar Doubravová

Více na: http://www.zamekkounice.cz