PORADNA PRO TĚŽCE NEMOCNÉ A JEJICH BLÍZKÉ

09.01.2018 17:21

Šestým rokem pomáhá poradenská linka 604 414 346 těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. 

Volající se dozví o hospicové péči v bydlišti, péči o rodnného příslušníka doma, zapůjčení zdravotních  pomůcek, o sociálních dávkách,návazných službách aj. Víc nwww.umenidoprovazet.cz

 

CHVÁLÍME 

ZÁCHRANKA v mobilu 

Pomáhá lidem v nesnázích. Do mobilu si aplikaci stáhly statisíce zájemců. Dispečerům ani nemusejí  popisovat, kde přesně jsou, jejich telefon to zvládne sám. 

Pro neslyšící  přibyly ikony popisují zdravotní problém, např. ikonu úraz, dušnost, krvácení atd. Z dalších novinek se chystá iwebová verze.