Pilates - cvičení na rovnováhu

Pilates - cvičení na rovnováhu
Pilates, které k nám přišlo z Ameriky teprve před pár lety, si získalo velkou oblibu, především u lidí, kteří potřebovali zlepšit držení těla. Jedním z jeho propagátorů je Renata Sabongui, která se učila u mistrů v USA. Pro vaši představu uvádíme pět základních cviků pilates. Tři jsou z lehkého soudku, další dva  už patří k těm těžším. Renata Sabongui nejraději cvičí bez nářadí, jen s šálkou, ale v dobře vybavených tělocvičnách najdete i mnoho různých cvičení na jednoduchých strojích. 
Lehká cvičení

Rolování chodidla

Stojíte v základním pilates postoji, což znamená paty u sebe, špičky mírně od sebe. Vnímáte tři body na chodidle – pod palcem, malíkem a patou. Pánev je v neutrální poloze. Zapojené svaly středu těla. Ramena a lopatky táhněte do šířky a dolů. Hlavu mějte v ose páteře. Přeneste váhu těla na pravou dolní končetinu, levé chodidlo začněte rolovat na pološpičku, potom špičku, s nádechem nadzvedněte špičku a s výdechem postavte zpět. Opakujte4-6x a totéž i na druhou stranu.

Protahování chodidel

Klekněte si na zem, sedněte si na paty a prsty složte pod sebe – soustředťe se na pravidelné dýchání.

Rovnováha těla

Stůjte ve vzpřímeném postoji. Přesuňe váhu těla na levou nohu, pravou zašlápněte dozadu na pravou pološpičku. Obě kolena jsou propnutá – nádech. S výdechem udělejte demi-plié  (pokrčení obou kolen současně). Váha zůstává stále ze dvou třetin na přední noze. Opakujte čtyřikrát až šestkrát a potom totéž na druhou stranu.

Těžší cvičení

Stovka

Klasický Pilatův cvik – odvozený od počtu opakování. Stovka spojuje v jednom cviku sílu, ovládání a koordinaci.

Ležíte na zádech, celá páteř je protažená, dbejte na to, aby se nezvedla ani kostrč, ani bederní část páteře. Hlava je nadzvednutá s pohledem šikmo na pupík (začátečníci ji mohou nechat na zemi). Nohy pokrčte v kolenou. Tělo, stehna a holeně svírají přesně úhel 90 stupňů. Paže leží podél těla a provádějte jimi pohyby, jako když plácáte do vody.Pětkrát krátký nádech pokaždé s pohybem paží, pětkrát krátký výdech. Opakujte celkem stokrát.

Kočka

Klekněte si na všechny čtyři, paže na šíři ramen. S nádechem začněte přitahovat pupík k páteři a co nejvýš vyhrbte páteř, hlavu mezi paže, dívejte se na pupík, s výdechem pomalu prohněte záda. Zvedněte hlavu a dívejte se šikmo vzhůru. Opakujte čtyřikrát až šestkrát.

-zp-

Mgr. Renata Sabongui osobně natočila videa, vedené jako lekce (DVD 250 Kč, VHS 80 Kč). Doporučujeme: 

  1. Pilates  technika pro začátečníky a mírně pokročilé, na DVD a VHS
     

  2. Pilates cvičení pro pokročilé, na DVD a VHS

www.pilates.cz/dvd.htm