Památka zesnulých v běhu času

Nastal čas dušičkový, čas vzpomínání na všechny blízké, kteří už nejsou mezi námi. Památka zesnulých připadá na 2. listopad, kdy navštěvujeme rodinné hroby, zapalujeme svíce a klademe květiny. Také anglosaský Halloween je zasvěcen zemřelým. Jeho oslavy však mají jinou podobu.

Dušičky Halloween

Svátek Památka zesnulých se odvíjí od svátku Všech svatých, původně keltského samhain, který se slavil z 31. října na 1. listopad. 

+ Tradice zapalovat v tento den ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými duchy.

Dušičky se slaví od 10.století (r. 998) jako Památka věrných zemřelých a účelem tohoto svátku bylo odpoutat se od  přetrvávajích pohanských obřadů. 

+ O dvě století později se slaví již 2. listopadu jako svátek Dušičky, vzpomínka na všechny věrné zesnulé (na duše v očistci). Podle pověry prý v předvečer Dušiček  vystupují duše z Očistce, aby si odpočinuly od útrap.

+ Ve 13. století se svátek Dušiček rozšířil po celé západní církvi.

+ V zemích s křesťanskou tradicí se  na hrobech blízkých  rozsvěcují svíčky a kladou živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.

+ Kdysi k Dušičkám patřilo také pečivo zvané „dušičky“ či „kosti svatých“, což byly bochánky a rohlíky ve tvaru kostí. Obdarovávali se jimi žebráci, chudí, pocestní.

 

Anglosaský svátek připadá na 31. října. Název Halloween vznikl zk allows-eve“, tedy předvečer Všech  svatých.

+ Původ je v pohanském  svátku samhain – oslavující začátek keltského nového roku. Tuto noc, kdy léto přecházelo v zimu, se stíraly hranice mezi světem živých  a mrtvých. Keltové veřili, že se duše zemřelých vracejí mezi lidi, proto chystali večeři i pro zesnulé příbuzné, malovali si obličeje aby se ochránili před zlými duchy.

+ Zvyky se  v pozměněné podobě uchovaly v anglicky mluvících zemích dodnes. Do vydlabané dýně (kdysi do řepy  a brambor) lidé vyřezávají strašidelné obličeje a se zapálenou svící uvnitř je kladou    na okenní římsu či           k domovním dveřím.

+ Roli umrlců a duchu  zemřelých dnes přebírají děti, které si oblečou strašidelné kostýmy a chodí dům od domu s pořekadlem  „Trick or treat“, obdobou našeho „Koledu, nebo vám něco provedu“, za což dostávají růzmé pamlsky.

+ Stále častěji jsou rozšklebené svítící dýně k vidění i u nás a pohled na ně má své kouzlo. Ale další zvyklosti Halloweenu se neujaly. 

Foto: stockimages/FreeDigitalPhotos.net